Tiistai, 18 kesäkuuta 2019
UNRIC logo - Suomi

YK omalla kielelläsi

Voidaanko lapsityö kitkeä maailmasta vuoteen 2025 mennessä?

LAPSITYO1

Tarvitaan enemmän yritystä ja parempaa yhteisyötä, jotta lapsityö saadaan kitkettyä maailmasta, sanovat DEVCO, ILO ja FAO kansainvälisenä lapsityön vastaisena päivänä.

Globaali konferenssi lapsityövoiman hyväksikäytön lopettamiseksi vuoteen 2025 mennessä järjestettiin Brysselissä keskiviikkona. Konferenssia isännöivät Euroopan komission kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto DG DEVCO, YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO sekä kansainvälinen työjärjestö ILO. Sen tavoitteena oli tunnistaa parhaat käytännöt ja uudet ratkaisut kestävän kehityksen tavoitteen 8.7 - lapsityön lopettaminen sen kaikissa muodoissa vuoteen 2025 mennessä - saavuttamikseksi.

Maailmassa on 152 miljoonaa työtä tekevää lasta. Luku pienenee jatkuvasti, mutta hitaasti.

“Liian monet lapset ympäri maailmaa käyvät töissä koulun sijaan”, sanoi Camila Hagstrom, DEVCO B3 maahanmuuttoyksikön apulaisjohtaja avauspuheenvuorossaan.

“Köyhyys on sekä lapsityön syy että sen seuraus”, hän jatkoi.

Maataloudessa lapsityöläisten määrä kasvaa

Vaikka globaalisti lapsityön tekeminen vähenee, lapsityövoiman käyttö maataloussektorilla on kasvanut 10:llä miljoonalla viimeisen kuuden vuoden aikana pitkittyneiden konfliktien, ilmaston lämpenemisestä johtuvien luonnonkatastrofien sekä pakon sanelemien muuttoliikkeiden takia. 71 prosenttia kaikesta lapsityövoiman käytöstä tapahtuu maataloussektorilla.

“Usein kysymyksessä on tee tai kuole –tilanne. Joko teet töitä lapsena tai kuolet tulevaisuudessa”, sanoi Prudence Ayebare Ugandan kansallisesta maanviljelijöiden liitosta. Afrikassa on maailman korkeimmat lapsityövoimaluvut: järkyttävät 72 miljoonaa, josta 85 prosenttia työskentelee maataloussektorilla.

“Joidenkin perheiden kaikki tulot tulevat lapsityöstä. Lapset tekevät töitä, tienaavat elantonsa, ja tuovat ruoan pöytään koko perheelle”, Ayebare sanoi.

Lapsityövoiman käyttö on monimutkainen ongelma, ja se nivoutuu usein muihin haasteisiin, kuten köyhyyteen, ruoan puutteeseen, turvattomuuteen ja tietämättömyyteen. Ongelman ratkaisemiseksi on päästävä sen syiden juurille.

“Maaseudulla köyhillä vanhemmilla ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin ottaa lapsensa mukaan pelloille”, sanoi Kirill Buketov, kansainvälisen työmarkkinajärjestö IUF:n edustaja.

Rodrigo de Lapuerta, FAO:n Brysselin yhteystoimiston johtaja kutsui lapsityövoiman käytön kasvua “mahdottomaksi hyväksyä” ja sanoi, että lapsityöhön puuttuminen on äärimmäisen tärkeää myös maseudun köyhyyden lopettamiseksi. Hän huomautti, että resursseja tulee ohjata globaalilta tasolta paikalliselle: lähes kaikki varat käytetään globaalilla tasolla, mikä johtaa usein paikallisten toimitusketjujen laiminlyöntiin.

LAPSITYO2

Tietoisuuden lisäämisen tärkeys

Lapsityövoiman käyttöä voi lähestyä muun muassa ottamalla käyttöön tarkasti suunnattuja ohjelmia paikallisilla tasoilla sekä huolehtimalla siitä, että lapsilla on parempia mahdollisuuksia elantoonsa. Näin lapsityö ei olisi enää ainoa keino selviytyä.

“Luulen, että voimme painostaa useita yrityksiä oikealle polulle”, sanoi Marco Dubbelt, hollantilaisen lapsityövoimaan keskittyneen kansalaisjärjestön edustaja.

“Mutta meidän on keskityttävä niihin yrityksiin, jotka eivät tee mitään. Ne istuvat takapenkillä eivätkä liiku eteenpäin”, Dubbelt jatkoi.

Useat konferenssit puhujat toivat esiin kuluttajien tietoisuuden lisäämisen tärkeyden. 75 prosenttia kaakaosta tuotetaan pienillä farmeilla Afrikassa ja koko toimitusketjun katkaiseminen olisi äärimmäisen vaarallista, maataloustyöntekijöiden liitto GAWU:n edustaja Andrews Addoquaye huomautti.

“Älkää lopettako suklaan syömistä, se jos mikä on vaarallista. Jos ihmiset lopettavat suklaan syömisen, mutkistuvat ongelmat entisestään. Kysykää sen sijaan kysymyksiä, älkääkä koskaan lopettako niiden kysymistä”, hän kehotti.

LAPSITYO3

Ajattele globaalisti, toimi paikallisesti

FAO on toivonut valtioiden kiinnittävän enemmän huomiota ja ohjaavan lisää rahoitusta lapsityövoiman hyväksikäytön lopettamiseen paikallisissa yhteisöissä.

“Meidän täytyy keskittyä taas maaseudun kehitykseen”, sanoi Wim Olthof, DEVCO:n maaseutualueiden kehityksestä vastaavan osaston johtaja. Olthof myönsi, että maaseutualueet eivät ole saaneet tarpeeksi huomiota valtioilta tai kehitysjärjestöiltä.

“Maaseudulla muutos tapahtuu usein lisäämällä paikallisten tietoisuutta”, Addoquaye selitti. Hänen omassa kyllässään Ghanassa kylän päällikkö julisti yhteisön lapsityövoimavapaaksi, jolloin ongelmasta päästiin alueella kokonaan eroon.

“Meidän täytyy tavoittaa ihmiset maaseudun paikallisten instituutioiden kautta, jolloin yhteisöt voimaantuvat ratkaisemaan ongelmia”, hän sanoi.

Lapsityövoiman käyttöön liittyvää säännöstelyä on paljon, mutta sitovia lakeja liian vähän. 186 YK:n 187:stä jäsenvaltiosta on ratifioinut ILO:n lapsityövoimaan liittyvän säännöksen, mutta nämä säännökset eivät ole sitovia.

“Useimmilla mailla on jo olemassa hyvä lainsäädäntö lapsityövoiman käytöstä, mutta täytäntöönpanoa on tehostettava”, sanoi Badra Alawa, ILO:n projektipäällikkö.

“Tämä on pitkä prosessi, ja meidän ei tule olla ihmeissämme vauhdin hitaudesta”, Alawa korosti.

“Yleisesti ottaen suurimpaan osaan kauppasopimuksista kuuluu ihmisarvoisen työn periaatteet, mutta hyvin harvoin ne ovat laillisesti sitovia”, sanoi Bernd Seiffert, FAO:n maaseudun kehityksestä vastaava virkamies. “Muutosten täytyy tapahtua nopeammin”, hän jatkoi.

 

World Oceans Day

united to reform web banner 250px

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki