Tiistai, 18 kesäkuuta 2019
UNRIC logo - Suomi

YK omalla kielelläsi

Naisten äänten pitää kuulua taistelussa merien pelastamiseksi

UNDP Climate Adaptation Senegal woman

Meret toimivat planeettamme keuhkoina tuottaen suurimmat osan hengittämästämme hapesta. Yli kolmen miljoonan ihmisen elannot riippuvat meristä ja niiden ekosysteemeistä. Kalastus työllistää yli 200 miljoonaa ihmistä. Maailman meret ovat kuitenkin kriisissä: lämpenevä ilma uhkaa merten ekosysteemejä, ylikalastus on harventanut kalakantoja ja ilmastonmuutos aiheuttaa tulvia ja myrskyjä.

Maailman merien päivän vuoden 2019 teema on ”Sukupuoli ja meri”. Jos naiset saataisiin meriin liittyvien toimien – kuten merten tutkimuksen, kalastuksen, meren yli tapahtuvan maahanmuuton ja ihmiskaupan – keskiöön, mertemme tila olisi huomattavasti parempi.

Kalastus ja vesiviljely eivät ole sukupuolelle sokeita eivätkä sukupuolineutraaleja. On olemassa selviä todisteita siitä, että naisia ja miehiä kohdellaan ja heille maksetaan eriarvoisesti kalastusalalla.

Vaikka naiset edustavat puolta kalojen käsittelyn, puhdistuksen ja kauppaamisen työläisistä vuonna 2014, vain 19 prosenttia kaikista suoraan villien kalojen kalastukseen tai kalanviljelyyn osallistuvista on naisia. Tyypillisesti naiset tekevät kala-alalla vähän koulutusta vaativia, matalapalkkaisia, kausiluonteisia töitä, joissa heitä eivät suojaa terveys-, turvallisuus- tai työmarkkinasäännökset.

Naiset myös ansaitsevat keskimäärin vain 64 prosenttia miesten palkoista samasta työstä vesiviljelyssä. Heillä on myös vähemmän resursseja sopeutua merten pilaantumiseen. Monissa maailmankolkissa naisten osallistuminen sekä mereen pohjaaviin elinkeinoihin, että suojelutoimiin jää näkymättömiin.

worldoceans4

Naisten täydellä osallistamisella on jo lisätty maatalouden arvoa huomattavasti. Naisilla on keskeinen rooli ruokatuotannossa: kuin naisille annetaan oikeudet maahan ja siemeniä sekä teknistä koulutusta ja pääsy markkinoille, nousee ruokatuottavuus jopa 20 prosenttia. Oletettavaa on, että samanlainen parannus toteutuisi myös kalastuksessa ja vesiviljelyssä.

Tutkimukset osoittavat myös, että naisten mukaan lukeminen johtotehtäviin sekä merten suojeluun tuottaa parempia tuloksia ja auttaa suojelemaan ilmastonmuutoksesta kärsiviä yhteisöjä.

Lisää tutkimusta ja aktiivisia toimia tarvitaan saavuttamaan sukupuolten tasa-arvo ja naisten voimaannuttaminen kaikilla meriin liittyvillä sektoreilla. Vain näin voidaan saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet 5 – sukupuolten välinen tasa-arvo – ja 14 – merenalainen elämä.

 

World Oceans Day

united to reform web banner 250px

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki