Lauantai, 25 toukokuuta 2019
UNRIC logo - Suomi

YK omalla kielelläsi

Parempi tarina maahanmuutosta

nitish meena 198784 unsplash

Maahanmuuttovastaisten äärioikeistopuolueiden odotetaan lisäävän kannatustaan EU-vaaleissa, ja media muistuttaa meitä siitä jatkuvasti. Mutta onko maahanmuuttovastaisuus Euroopassa pysyvä trendi, joka vain kasvaa kasvamistaan?

Yleinen oletus on, että negatiivinen mediahuomio liittyen maahanmuuttoon ajaa äänestäjät äärioikeiston syliin.

Mediauutisoinnista saa helposti kuvan äärioikeistolaisen ajattelun merkittävästä kasvusta, mutta todellisuus on maltillisempi. Kansainvälinen siirtolaispolitiikan kehittämiskeskus (ICMPD) julkaisi raportin ”Julkisten maahanmuuttoon kohdistuvien asenteiden vaikutus poliittiseen ilmapiiriin Euroopan ja Välimeren alueilla”, jonka arvion mukaan äärioikeisto tulee kasvattamaan suosiotaan EU-vaaleissa muutamalla prosentilla, vuoden 2014 18:sta prosentista 21:en prosenttiin.

migchart

ICMPD:n raportti paljastaa, että asenteet maahanmuuttoa kohtaan ovat oikeastaan säilyneet melko samanlaisina jo pidemmän aikaa. Muuttunut on teeman merkitys ja tärkeys ihmisille poliittisella kentällä äänestyspäätöstä tehdessä.

Monissa Euroopan maissa asenteet maahanmuuttoa kohtaan ovat jopa kääntyneet positiivisemmiksi viime vuosien aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että maahanmuuttovastaisia on yhä vähemmän, mutta tämä joukko on aktivoitunut, sillä he pitävät teemaan ensiarvoisena äänestyspäätöstä tehdessään.

Ennen vuonna 2014 alkanutta Euroopan ”pakolaiskriisiä” maahanmuuttoa ei pidetty tärkeänä teemana suurimmassa osassa Euroopan maista, mutta kun Välimeren ylittävien pakolaisten määrä vuonna 2015 moninkertaistui, kasvoi samalla teeman merkitys ihmisille.

YK:n pääsihteeri António Guterres varoittaa ikävästä retoriikan vaikutuksista: ”muukalaisvastaisuus, joka ei kohdistu ainoastaan uskonnollisiin ryhmiin, vaan myös maahanmuuttajiin, vähemmistöihin ja pakolaisiin; valkoisen ylivallan väitteeseen; myrkkyyn, joka kohdistuu jokaiseen, joka nähdään ´toisena´”.

Mitä enemmän julkisessa keskustelussa korostuu maahanmuuton tärkeys, sitä enemmän äärioikeisto kasvattaa suosiotaan. Toisin sanoen äärioikeiston parlamenttipaikkojen määrä jokaisessa maassa seuraa maahanmuuton tärkeyden ja merkittävyyden kehitystä.

Aseena ammattimainen journalismi

Medianäkyvyys vaikuttaa paljolti siihen, kuinka tärkeä mistäkin teemasta äänestäjille muodostuu.

Maahanmuuton kertomus kaventui eurooppalaisessa mediassa pakolaiskriisin aikana: maahanmuutto terminä kutistui tarkoittamaan epäsäännöllistä maahanmuuttoa yli Välimeren Eurooppaan. Kuvat uppoavista kumiveneistä ja vedestä noukituista lasten ruumiista Kreikan ja Italian rannikoilla täyttivät kuvastot. 

”Vahva vastanarratiivi ei välttämättä ole paras ratkaisu”, sanoi Danila Chiaro, kansainvälisen siirtolaispolitiikan kehittämiskeskuksen projektipäällikkö ICMPD:n raporttia koskevassa paneelissa lisäten, että ”se saattaisi vain johtaa lisääntyneeseen polarisaatioon”.

Samassa paneelissa puhuneen yhdysvaltalaisen verkkolehti Politicon toimittaja Ryan Heathin mielestä maahanmuuton kehystäminen tulisi olla myönteistä ja keskittyä vaikkapa yhteisöissä positiivisesti vaikuttaviin maahanmuuttajiin, esimerkiksi työpaikkoja luoviin pienyrittäjiin. Tämä mahdollistaisi maahanmuuton narratiivin laajentumisen. 

ICMPD:n raportti paljastaa, että valveutunut, arvoiltaan tasapainoinen ja näyttöön perustuva journalismi on ensiarvoisen tärkeää, jotta yleisö voidaan pitää tietoisena ja luoda ympäristö, jossa negatiiviset palautesilmukat voidaan välttää.

Guterres korosti ammattimaisen journalismin tärkeyttä ennen EU-vaaleja sanoen: ”vapaa lehdistö on ensisijainen, jotta rauha, oikeus, kestävä kehitys ja ihmisoikeudet voivat toteutua. Mikään demokratia ei ole kokonainen, jos siinä ei ole pääsyä läpinäkyvään ja luotettavaan tietoon. Se on reilujen ja puolueettomien instituutioiden rakentamisen kulmakivi, ja sen avulla johtajat laitetaan vastuuseen sekä vaaditaan valtaapitäviltä korkeaa moraalia.”

Lue lisää kestävän kehityksen tavoitteesta numero 16 – rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.Meatless Goes Mainstream

united to reform web banner 250px

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki