Lauantai, 25 toukokuuta 2019
UNRIC logo - Suomi

YK omalla kielelläsi

António Guterres: multilateralismin epäilijöitä ei voi sivuuttaa

UN HQ

24.4.2019 – YK:n pääsihteeri António Guterres varoittaa sivuuttamasta heitä, jotka eivät nää multilateralismin arvoa.

Viestissään ensimmäisenä kansainvälisenä multilateralismin ja rauhan diplomatian päivänä Guterres sanoi: ”Monenkeskisen yhteistyön ja päätöksenteon merkityksen julistaminen ei ole riittävästi, meidän täytyy myös todistaa sen tuoma lisäarvo. Epäilijöitä emme voi myöskään sivuuttaa, vaan meidän täytyy näyttää heille, että multilateralismin avulla voidaan vastata maailmanlaajuisiin huoliin. Sen avulla voi toteutua globalisaatio, joka nostaa kaikkia tasavertaisesti”.

YK:n yleiskokous päätti joulukuussa 2018, että kansainvälistä multilateralismin ja rauhan diplomatian päivää vietetään vuosittain 24. huhtikuuta. Pääsihteeri Guterres totesi, että lähes 75 vuoden ajan toisen maailmansodan jälkeiset monitahoiset sopimukset ovat pelastaneet ihmishenkiä, tukeneet taloudellista ja sosiaalista kasvua, ylläpitäneet ihmisoikeuksia sekä estäneet maailmaa syöksymästä kolmanteen globaaliin kriisiin.

”Mutta näitä toimia ei voi pitää itsestäänselvyytenä. Tämä uusi kansainvälinen päivä järjestetään aikana, jolloin multilateraaleja toimia uhkaavat selvittämättömät konfliktit, käsistämme karkaava ilmastonmuutos, kasvava eriarvoisuus sekä muut uhat”, Guterres sanoi. ”Luottamus hallituksiin, poliittisiin laitoksiin sekä kansainvälisiin organisaatioihin on laskussa. Samaan aikaan maailmalla kuuluvat nationalistiset ja populistiset äänet, jotka pyrkivät demonisoimaan ja luomaan erotteluja. Tämä on hyvin vaarallista, sillä nykyiset haasteet voittaaksemme tarvitsemme nimenomaan kollektiivista toimintaa".

Pääsihteeri korostaa yhteistyön tärkeyttä. Ei ainoastaan kansainvälisten ja alueellisten organisaatioiden välillä, vaan yritysmaailman, kansalaisyhteiskunnan, parlamenttien, akateemisten ja hyväntekeväisyysjärjestöjen sekä erityisesti nuorten välillä.

”Meidän täytyy muistaa syyt YK:n perustamiseen ja elvyttää organisaatiomme työkalut. Yhteistyön periaatteet säilyvät, mutta yksityiskohtien on otettava huomioon nopeasti muuttuva maailma. Meidän tulee sitoutua vahvemmin sääntöihin perustuvaan järjestykseen, jonka keskiössä on toimiva YK.”

Meatless Goes Mainstream

united to reform web banner 250px

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki