Sunnuntai, 21 huhtikuuta 2019
UNRIC logo - Suomi

YK omalla kielelläsi

Digitaalisen yhteistyön YK-paneeli ja globaali teknologiapaneeli koolla Espoossa

digital cooperation social media lge

YK:n pääsihteeri António Guterresin perustama, digitaalista yhteistyötä käsittelevä korkean tason paneeli ja EU:n korkean edustajan/Euroopan komission varapuheenjohtajan Federica Mogherinin perustama globaali teknologiapaneeli kokoontuvat tänään 2. huhtikuuta Espoossa. Kokouksen on kutsunut koolle Suomen ulkoministeriö yhteistyössä Nokian kanssa.

Paneelit kokoontuvat nyt ensimmäistä kertaa hyödyntämään yhteistä asiantuntemustaan. Kokouksessa käsitellään digitaalisen aikakauden globaaleja, hallinnointiin liittyviä kysymyksiä, kuten yhteiskuntien varautumista tekoälyn ja datan mukanaan tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Paneelit keskustelevat myös käytännön keinoista, joilla digiteknologioita voidaan hyödyntää maailman kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Paneeleja yhdistää pyrkimys vahvistaa teknologiasektorin yritteliäisyyttä sekä suojata samalla Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan unionin varassa rakentuneita arvoja. Kokouksen henkeä leimaa aito, käytännöllinen ja ratkaisukeskeisen yhteistyö sekä valmius perustaa yhteenliittymiä hallinnon, teknologian, tieteen ja kansalaisyhteiskunnan johtajien kesken.

Lisätietoa

Digitaalista yhteistyötä käsittelevä korkean tason paneelista (Secretary-General’s High-level Panel on Digital Cooperation) http://www.un.org/en/digital-cooperation-panel/

Globaalista teknologiapaneelista (Global Tech Panel) http://eeas.europa.eu/global-tech-panel

 

Zimbabwe’s displaced struggle in the aftermath of Cyclone Idai

united to reform web banner 250px

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki