Sunnuntai, 21 huhtikuuta 2019
UNRIC logo - Suomi

YK omalla kielelläsi

Maailman autismitietoisuuden päivä – avustavaa teknologiaa ja aktiivista osallistumista

Autism copy

2.4.2019 – Autismi on neurobiologinen kehityshäiriö, joka ilmenee ihmisen lapsuusvuosina ja johtaa koko elämän kestävään kamppailuun sosiaalisen kommunikaation kanssa, koska autistisilla henkilöillä aistitieto ja sen tulkinta on tavallisesta poikkeavaa. Autismi on yleistä ympäri maailmaa ja se usein johtaa taloudellisiin vaikeuksiin perheissä, joiden apuna ei ole käytössään terveydenhuollon palveluita. Suurena syynä tälle on mielenterveysongelmien kanssa eläviin kohdistuva syrjintä ja hyljeksyntä, joka laittaa autisminkin kanssa elävät usein ahtaalle. ¨

Vuoden 2019 maailman autismitietoisuuden päivän teema on ”Avustavat teknologiat, aktiivinen osallistuminen”.

Avustavaa teknologiaa voidaan käyttää tukemaan ja vahvistamaan autistien kommunikaatiomahdollisuuksia puhekyvyn tasosta huolimatta. Esimerkiksi älypuhelimien ja tablettitietokoneiden avulla voidaan tukea kognitiivisia käyttäytymiseen liittyviä haasteita.

”Maailman autismitietoisuuden päivänä vastustamme syrjintää, juhlimme globaalin yhteisömme monimuotoisuutta ja sitoudumme takaamaan täydellisen mukaan lukemisen ja osallistumisen autisteille”, sanoo YK:n pääsihteeri António Guterres viestissään autismitietoisuuden päivänä, jota vietetään vuosittain 2. huhtikuuta. ”Auttamalla heitä saavuttamaan koko potentiaalinsa pidämme keskeisimmän lupauksemme liittyen Agenda 2030:een ja kestävään kehitykseen: ketään ei jätetä jälkeen.”

Tämän vuoden teema keskittyy edulliseen avustavaan teknologiaan, jonka avulla voidaan auttaa autisteja elämään itsenäistä elämää. Teknologian avulla taataan perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien toteutuminen myös autisteille. Vaikka teknologia kehittyy jatkuvasti, moni tekijä rajoittaa edelleen avustavan teknologian käyttöä. Korkeat hinnat, huono saatavuus, huono ymmärrys teknologian tarjoamista mahdollisuuksista sekä teknologian käytön haastavuus lukeutuvat näihin tekijöihin. Useissa kehitysmaissa yli 50 prosentilla vammaisista ei ole pääsyä tarvitsemansa avustusteknologian piiriin.

”Viime vuonna käynnistin Uuden teknologian strategian sen varmistamiseksi, että uudet ja kehittyvät teknologiat ovat yhdenmukaisia YK: n peruskirjan, kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeussopimusten arvojen kanssa. Ihmisoikeussopimuksiin lukeutuu myös vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus”, Guterres sanoi. ”Haluamme vakuuttaa sitoutumisemme näihin arvoihin, joihin kuuluvat tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja mukaan ottaminen. Haluamme edistää kaikkien autistien täyttä osallistumista yhteiskuntaan varmistamalla, että heillä on tarvittavat työkalut oikeuksiensa ja vapautensa harjoittamiseen.”

Vuonna 2008 YK:n pääkokous julisti yksimielisesti 2. huhtikuuta maailman autismitietoisuuden päiväksi.

Teemapäivään liittyen Suomessa vietetään Autismi- ja Aspergerliiton järjestämää autismitietoisuuden viikkoa, jota juhlitaan muun muassa Tunne autismi -tapahtumassa Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissa 2.4.

Zimbabwe’s displaced struggle in the aftermath of Cyclone Idai

united to reform web banner 250px

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki