Keskiviikko, 20 maaliskuuta 2019
UNRIC logo - Suomi

YK omalla kielelläsi

Maailman luonnon päivä: sekä ihmisille että planeetalle

Vedenalainen

1.3.2019 - Maailman merissä elää yhteensä yli 200 000 tunnistettua lajia, ja todellisuudessa niiden määrä liikkuu jopa miljoonissa. Vuosituhansien ajan vedenalainen elämä on mahdollistanut ihmisten sivilisaation. Meret tuottavat ravintoa sekä elinkeinon yli 3 miljardille ihmiselle.

Meret imevät itseensä 30 prosenttia ilmakehään vapatuvasta hiilidioksidista sekä 90 prosenttia ilmaston lämpenemisen mukanaan tuomasta lämmöstä. Samaan aikaan ne tuottavat puolet maailman hapesta – toisin sanoen joka toisen henkäyksemme.

Ihmisen toiminta on vakavasti vaarantanut vedenalaisen maailman kyvyn sitoa hiilidioksidia ja tuottaa happea. Planeettamme meret, sekä niissä elävät lajit kohtaavat jatkuvasti uusia uhkia kuten ilmastonmuutoksen, merien saastumisen, elinalueiden tuhoutumisen sekä kestämättömät kalastuskäytännöt.

Näillä uhilla on suora vaikutus köyhyydessä elävien naisten ja miesten elämään sekä toimeentuloon, paikallisiin yhteisöihin, kokonaisiin yhteiskuntiin sekä talouksiin, jotka ovat riippuvaisia merien ekosysteemien palveluista.

Maailman luonnon päivä 2019 tarjoaa mahdollisuuden juhlistaa lukuisia kauniita ja moninaisia villin eläin- ja kasvikunnan muotoja sekä lisätä tietoisuutta luonnonsuojelun monista hyödyistä. Samalla päivä muistuttaa meitä kantamaan vastuumme luontoa vastaan tapahtuvista rikoksista sekä ihmisten aiheuttamasta eläinlajien katoamisesta, joilla molemmilla on pitkälle johtavia taloudellisia, ympäristöä koskevia sekä yhteiskunnallisia vaikutuksia.

”Nykyisin elämä merissä on sietämättömän paineen alla. Meriä kuormittavat ilmastonmuutos, saasteet, rannikon elinalueiden katoaminen sekä merilajien liikakäyttö”, totesi YK:n pääsihteeri Antonio Guterres.

”Yksi kolmasosa kaupallisista kalakannoista on ylikalastettuja, ja monet muut lajit albatrosseista kilpikonniin ovat vaarassa meren resurssien kestämättömän kulutuksen myötä.”

Maailman luonnon päivän teema "Elämää veden alla: sekä ihmisille että planeetalle" liittyy läheisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen numero 14 "vedenalainen elämä", jonka tarkoituksena on merien suojelu sekä vedenalaisten lajien kestävä kulutus. Tavoite 15 "maanpäällinen elämä" puolestaan korostaa biodiversiteetin katoamisen pysäyttämistä, joka sekin vahvasti kytkeytyy päivän teemaan.

”Nostakaamme tietoisuutta merellisen elämän erityisestä monimuotoisuudesta sekä merieläinlajien kestävän kehityksen kriittisestä tärkeydestä. Siten voimme turvata niistä nauttimisen mahdollisuuden myös tuleville sukupolville”, Guterres sanoi.

Naistenpäivän videotervehdys

united to reform web banner 250px

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki