Keskiviikko, 20 maaliskuuta 2019
UNRIC logo - Suomi

YK omalla kielelläsi

Kaikki voivat puuttua syrjintään

discrimination

1.3.2019 – Tänään syrjinnän vastaisena päivänä  YK:n aids-ohjelma UNAIDS haluaa kiinnittää erityistä huomiota lakeihin, jotka mahdollistavat syrjinnän.

Monissa maissa ja tapauksissa syrjintä on mahdollista nimenomaan lainsäädännön nojalla, kun ihmisiltä esimerkiksi evätään välttämättömiä palveluita, tai heidän elämäänsä rajoitetaan kohtuuttomasti perustuen vain siihen, keitä he ovat. Tällaiset lait rajoittavat ihmisoikeuksien ja perusvapauksien toteutumista.

Valtioilla on ihmisoikeusjulistukseen, ihmisoikeussopimuksiin, kestävän kehityksen tavoitteisiin ja muihin kansavälisiin sopimuksiin perustuva moraalinen ja lainmukainen velvollisuus poistaa syrjinnän mahdollistavat lait ja edistää lainsäädäntöä, joka suojelee ihmisiä syrjinnältä. Asia käy ilmi jo YK:n peruskirjan ensimmäisistä lauseista: ”Me Yhdistyneiden kansakuntien kansat vakaana tahtonamme… uudelleen vakuuttaa uskovamme ihmisen perusoikeuksiin, ihmisyksilön arvoon ja merkitykseen, miesten ja naisten sekä kansakuntien, suurten ja pienten, yhtäläisiin oikeuksiin…”. Lisäksi kestävän kehityksen tavoitteista numero 10 tähtään nimenomaan tasa-arvon lisäämiseen.

Syrjintään puuttuminen on meidän kaikkien vastuulla. Kaikilla on mahdollisuus muuttaa maailmaa erilaisilla suurilla ja pienillä tavoilla. Yksilöinä voimme esimerkiksi nostaa esiin syrjintää aiheuttavia lakeja ja puhua muutoksen puolesta; voimme puolustaa niitä, jotka kokevat syrjintää; voimme vaatia muutosta kansaedustajiltamme, oikeusasiamiehiltä ja ihmisoikeusjärjestöiltä ja voimme antaa aikaamme, rahaa tai osaamistamme syrjintää vastaan työskenteleville järjestöille.

Syrjinnän vastaisen päivän kampanja haastaa ihmiset nostamaan esiin syrjinnän mahdollistavat lait jokaisessa maassa.

Naistenpäivän videotervehdys

united to reform web banner 250px

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki