Keskiviikko, 20 maaliskuuta 2019
UNRIC logo - Suomi

YK omalla kielelläsi

Hyvää äidinkielen päivää!

thumbnail MotherLanguageDay MLD 7

21.2.2019 - Ainakin 43 prosenttia noin 6500 maailmassa puhutusta kielestä on vaarassa kadota. Vain muutamalla sadalla kielellä on sija koulutuksessa ja julkisessa tilassa, ja alle sataa kieltä käytetään digitaalisesti. Maailmasta katoaa yksi kieli joka toinen viikko vieden mukaan kokonaiseen kulttuurisen ja henkisen perinnön.

Kansainvälistä äidinkielen päivää on vietetty vuodesta 2000 lähtien kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden ja monikielisyyden edistämiseksi. 21.2. on valikoitunut äidinkielen päiväksi, koska samana päivänä vuonna 1952 Dhakassa Bangladeshissa poliisi ampui opiskelijoita, jotka osoittivat mieltään äidinkielensä banglan tunnustamiseksi. Tapahtuneesta alkoi Bengalin kieliliike.

Tänä vuonna äidinkielen päivän teeman on alkuperäiskielten merkitys kehityksessä, rauhanrakentamisessa ja sovittelussa, ja tänä vuonna vietetään alkuperäiskielten vuotta.

Saamelaiset ovat Euroopan ainoa alkuperäiskansa. Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä asuvat saamelaiset puhuvat yhdeksää eri saamen kieltä. Suomessa saamen kieliä on elvytetty 1990-luvulta lähtien, ja se on johtanut kielten aseman paranemiseen. Kielet ovat kuitenkin uhanalaisia esimerkiksi puhujien poismuuton takia. Pohjoissaame on yleisin saamen kieliestä, ja sitä puhu Suomessa noin 2000 ihmistä.

Kielellinen monimuotoisuus on yhä enemmän uhattuna, kun kieliä katoaa maailmasta. 40 prosentilla maailman ihmisistä ei ole mahdollisuutta saada koulutusta puhumallaan tai ymmärtämällään kielellä.

Esimerkiksi äidinkieleen pohjautuva monikielinen opetus on kuitenkin kehittynyt, kun sen merkitys erityisesti ensimmäisillä luokilla on ymmärretty paremmin.

Kielet ovat kaikista vahvin keino aineellisen ja aineettoman perintömme säilyttämiseen. Eri keinot äidinkielten säilyttämiseen eivät ainoastaan edistä kielellistä monimuotoisuutta ja monikielistä opetusta, vaan myös parantavat ymmärrystämme kielellisistä ja kulttuurisista perinteistä ympäri maailman. Ne myös edistävät solidaarisuuteen tarvittavaa ymmärrystä, suvaitsevaisuutta ja dialogia.

Äidinkielellä saatava koulutus on tärkeää myös kestävän kehityksen tavoitteiden, kuten hyvän koulutuksen edistämiseksi. Hyvä koulutus tarkoittaa perustan luomista elinikäiselle oppimisille. YK:n koulutus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:n mukaan lapset oppivat parhaiten omalla äidinkielellään. Omalla äidinkielellä opiskelu on tärkeää kielellisen monimuotoisuuden, ymmärryksen ja suvaitsevaisuuden edistämiseksi. 

Naistenpäivän videotervehdys

united to reform web banner 250px

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki