Torstai, 21 helmikuuta 2019
UNRIC logo - Suomi

YK omalla kielelläsi

Radio on yhä vaikutusvaltainen media

WRD19 banner 01 en

13.2.2019 – Tiesitkö, että radion avulla voi pelastaa henkiä? Radio on yli sata vuotta vanha media, joka edelleen saavuttaa laajimman yleisön maailmanlaajuisesti. 94 prosenttia aikuisista kuuntelee radiota viikoittain. Hätätilanteessa tai luonnonkatastrofin yllättäessä radion avulla voidaan välittää tietoa ja siksi on elintärkeä viestintäkanava.

YK:n koulutus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:n järjestämä maailman radiopäivän teemana on tänä vuonna vuoropuhelu, suvaitsevaisuus ja rauha, ja lisäksi keskitytään radion mahdollisuuksiin lisätä ymmärrystä ihmisten välillä.

“Tänään maailman radiopäivänä meidän on hyvä tunnistaa radion voima vuoropuhelun, suvaitsevaisuuden ja rauhan edistämisessä”, YK:n pääsihteeri António Guterres sanoi, korostaen että radio on ”merkittävä työkalu”.

Radio on halpa tapa saavuttaa suuret yleisömäärät ja se tuo yhteen ihmiset eri taustoista. Radio on hyvä kanava väkivallan ja konfliktien leviämisen vastustamiseen, erityisesti alueilla, jotka ovat väkivallalle alttiita. Se sopii hyvin myös kaukaisten yhteisöjen ja haavoittuvassa olevien ihmisten, kuten lukutaidottomien, vammaisten, naisten, nuorison ja köyhien, tavoittamiseksi.

”Jopa nykyään digitaalisen viestinnän aikakaudella radio saavuttaa enemmän ihmisiä kuin mikään muu alusta”, Guterres sanoi. ”Se on henkilökohtainen, vuorovaikutteinen alusta, jolla ihmiset voivat kertoa mielipiteistään, huolistaan ja kokemistaan epäkohdista. Radio voi luoda yhteisön.“ Suomessakin radiota kuuntelee viikottain 92 prosenttia väestöstä. 

Radio ottaa käyttöön uusia muotoja laajakaistan, mobiiliteknologian ja tablettien avulla, mutta 3,9 miljardilla ihmisellä maailmassa ei ole pääsyä internetiin. Monet meistä ovat alkaneet käyttää radiota uudella tavalla kuten podcasteja kuuntelemalla. Maailmassa on 51 000 radioasemaa, jotka antavat tietoa ihmisille, olivatpa he osa Mongolian vähemmistöjä, Meksikon alkuperäisasukkaita tai lukutaidottomia naisia Saharana eteläpuolisessa Afrikassa.   

”Monimuotoisten ihmisryhmien mukaan ottaminen tekee yhteiskunnistamme kestävämpiä, avoimempia ja rauhallisempia”, UNESCO:n johtaja Audrey Azoulay sanoi maailman radiopäivänä.

”Kohtaamamme haasteet – oli kyse ilmastonmuutoksesta, konflikteista tai erimielisyyttä aiheuttavien mielipiteiden noususta – riippuvat kasvavissa määrin kyvystämme puhua toisillemme ja löytää yhteisiä ratkaisuja.”

15 miljoonaa tyttöä joutuu tänäkin vuonna naimisiin alaikäisinä. Unicef taistelee lapsiavioliittoja vastaan. 

united to reform web banner 250px

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki