Torstai, 21 helmikuuta 2019
UNRIC logo - Suomi

YK omalla kielelläsi

Naisia ja tyttöjä tarvitaan enemmän luonnontieteiden pariin suurimpien ongelmien ratkaisemiseksi

STEMwomen

11.2.2019 - Alle 30 prosenttia luonnontieteiden ja teknologian tutkijoista on naisia. Erityisen vähän naisia on päätöksentekijöinä ja parhaiten palkatuilla paikoilla STEM-aloilla eli luonnontieteissä, insinööreinä, teknologiassa ja matematiikassa. Sukupuolten välinen ero näillä aloilla vaikuttaa olennaisesti myös globaaliin talouteen. STEM-aloilla naisille syntyy vain yksi uusi työpaikkaa jokaista 20 kadonnutta työpaikkaa kohtaan, kun miehet saavat yhden uuden työpaikkaa jokaista neljää kadonnutta kohden.

Kansainvälistä tieteen parissa työskentelevien naisten ja tyttöjen päivää vietetään 11. helmikuuta, ja sen tarkoituksena on lisätä eri STEM-aloilla työskentelevien naisten osuutta sekä edistää naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia päästä näille aloille.

Paremmat rekrytointi- ja ylennysmenettelyt, samoin kuin jatkuva oppiminen ja omien taitojen päivittäminen ovat merkittäviä tekijöitä sukupuolieron tasaamisessa. Puhetapaa on muutettava, jotta naistenkin potentiaali tulisi käytetyksi.

”Sukupuolistereotypiat, näkyvien roolimallien puuttuminen sekä työympäristö, josta ei saa tarpeeksi tukea, tai joka on jopa vihamielinen, voivat estää naisia hakeutumasta näille aloille. Meillä ei ole kuitenkaan varaa jättää naisten panosta käyttämättä”, sanoi YK:n pääsihteeri António Guterres.

Uuden tutkimuksen mukaan 65 prosenttia alakoulun aloittavista lapsista päätyy ammattiin, jota ei vielä ole olemassakaan. Lisäksi 90 prosentilla tulevaisuuden työpaikoista tarvitaan tietotekniikkataitoja. Vaikka tytöt pääsevät kouluun entistä useammin, he ovat silti aliedustettuina STEM-aloilla, ja he näyttävät menettävän kiinnostuksensa näihin aineisiin nuoruuden kynnyksellä.

”Meidän on tehtävä enemmän työkulttuurin muuttamiseksi, jotta tytöt, jotka unelmoivat luonnontieteilijän, insinöörin tai matemaatikon urasta voivat päästä haluamalleen alalle”, Guterres jatkoi.

Myyttien murtaminen ja sukupuolistereotypioista eroon pääseminen samoin kuin opettajien koulutus sekä innovaatiot voivat vaikuttaa näihin trendeihin. STEM-aloille pääsy lisää myös naisten poliittista osallistumista, sekä parantaa heidän terveys- ja taloustilannettaan.

”Luonnontieteisiin, teknologiaan ja matematiikkaan liittyvät taidot lisäävät innovaatioita, ja ovat olennaisen tärkeitä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Naisilla ja tytöillä on ratkaisevan tärkeä asema”, Guterres sanoi.

Neljännen teollisen vallankumouksen alkaessa naisten taloudelliset mahdollisuudet ovat edelleen vain kaksi kolmasosaa miesten mahdollisuuksista. Tulevaisuuden töissä teknologialla ja innovaatioilla on tärkeä rooli. Jos STEM-alojen sukupuolijako jatkuu, sukupuolten tasa-arvoa ei voida saavuttaa.

”Meidän on taattava, että jokaisella tytöllä on mahdollisuus toteuttaa unelmansa ja olla mukana kestävän tulevaisuuden takaamisessa”, Guterres sanoi.

 

15 miljoonaa tyttöä joutuu tänäkin vuonna naimisiin alaikäisinä. Unicef taistelee lapsiavioliittoja vastaan. 

united to reform web banner 250px

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki