Torstai, 21 helmikuuta 2019
UNRIC logo - Suomi

YK omalla kielelläsi

Jokainen silvottu tyttö on liikaa

FGM

6.2.2019 – Lähes neljä miljoonaa tyttöä vuosittain uhkaa tulla silvotuksi.

Naisten sukupuolielinten silpominen (female genital mutilation, FGM) on äärimmäisen kivulias toimenpide, ja se pohjaa sukupuolten epätasa-arvoon ja vallankäytön epätasapainoon. Maailmassa elää noin 200 miljoonaa naista, joiden sukupuolielimet on silvottu. Helmikuun 6. päivä on kansainvälinen naisten sukuelinten silpomisen vastainen päivä. Arvioiden mukaan noin 68 miljoonaa tyttöä uhkaa silvotuksi tuleminen, jos tarvittavia toimenpiteitä haitallisen käytännön lopettamiseksi ei tehdä, varoittaa YK:n väestörahasto,UNFPA uudessa Born Complete -kampanjassaan (Kokonaisena syntynyt).

Myöskään Euroopassa tytöt eivät ole turvassa silpomiselta, vaikka kaikki EU-maat kieltävät toimenpiteen lainsäädännössään. Arvioiden mukaan 180 000 tytöllä joka vuosi on riski tulla silvotuksi, ja 500 000 Euroopassa asuvaa naista on silvottu.

”Tyttöjen sukuelinten silpominen on vastenmielinen ihmisoikeusloukkaus, joka vaikuttaa naisiin ja tyttöihin ympäri maailman”, sanoi YK:n pääsihteeri António Guterres. ”Se vie heiltä ihmisarvon, aiheuttaa vaaraa heidän terveydelleen ja aiheuttaa tarpeetonta kipua ja kärsimystä, jopa kuolemaa.”

Naisten silpomista tehdään eniten 29:ssä Afrikan ja Lähi-Idän maassa, mutta se on yleistä myös useissa Aasian maissa, kuten Intiassa, Indonesiassa, Irakissa ja Pakistanissa, kuten myös joissakin latinalaisen Amerikan alkuperäiskulttuureissa, kuten Emberán parissa Kolumbiassa. Lisäksi silpomista jatketaan monien Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa asuvien maahanmuuttajaryhmien keskuudessa.

Silpominen ylittää uutiskynnyksen entistä useammin. Brittiläinen yleisradioyhtiö BBC raportoi vauvojen ja pienten lasten silpomisen olevan yhä yleisempää, ja eräs äiti todettiin hiljattain syylliseksi lapsensa silpomiseen. Tapaus oli ensimmäinen Britanniassa. Ranska mainitaan usein silpomisen vahvana vastustajana. Siellä on edellisen 34 vuoden aikana pidetty 29 oikeudenkäyntiä, joissa noin 100 ihmistä, sekä vanhempia että silpomisten suorittajia, on tuomittu.

Ilmiö on olemassa myös Pohjoismaisissa. Euroopan tasa-arvo instituutin EIGE:n mukaan Ruotsissa 3-19 prosenttia 60 000 tytöstä, joiden juuret ovat maissa, joissa silpominen on yleistä, on alttiina tulla silvotuiksi myös Ruotsissa.

Useat kansainväliset järjestöt, kuten Afrikan unioni, Euroopan Unioni ja Islamilainen yhteistyöjärjestö, kuten myös kolme YK:n yleiskokouksen päätöslauselmaa, ovat vaatineet tyttöjen sukupuolielinten silpomisen lopettamista.

”Jokaisella tytöllä ja naisella on oikeus elää ilman väkivaltaa ja kipua. Silti yli 200 miljoonaa naista ja tyttöä maailmassa pakotetaan kokemaan sukuelinten silpominen, mikä on kivulias ja traumaattinen toimenpide. Heidän joukossaan on 500 000 Euroopassa asuvaa tyttöä ja naista. Lisäksi arvioidaan, että 68 miljoonalla naisella 25 maassa on riski tulla silvotuksi vuoteen 2030 mennessä”, EU-johtajat sanoivat tänään julkaistussa yhteisessä lausunnossaan. Teemapäivä osuu myös EU:n ja YK:n yhteisen Spotlight Initiative -kampanjan ajalle. Kampanjan tavoitteena on poistaa kaikki tyttöihin ja naisiin kohdistuva väkivalta. Yksi kampanjan erityisteemoista on seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva väkivalta sekä Saharan eteläpuolisen Afrikan haitalliset käytännöt, joihin naisten sukuelinten silpominen kuuluu.

Naisten sukuelinten silpomisen lopettaminen kuuluu kestävän kehityksen tavoitteisiin. Viidennen tavoitteen, sukupuolten tasa-arvon, kolmas alatavoite on haitallisen käytäntöjen, kuten lapsiavioliittojen ja naisten sukupuolielinten silpomisen lopettaminenUNFPA yhdessä UNICEF:n kanssa johtaa maailmanlaajuista ohjelmaa tyttöjen sukuelinten silpomisen lopettamiseksi. Ohjelma keskittyy tällä hetkellä 17:ään Afrikan maahan, ja se tukee alueellisia ja globaaleja aloitteita.

15 miljoonaa tyttöä joutuu tänäkin vuonna naimisiin alaikäisinä. Unicef taistelee lapsiavioliittoja vastaan. 

united to reform web banner 250px

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki