Torstai, 21 helmikuuta 2019
UNRIC logo - Suomi

YK omalla kielelläsi

YK:n ihmisoikeusasiantuntijoiden mukaan Suomi rikkoi saamalaisten oikeuksia saamelaiskäräjillä

32417584663 df23932c49 z

5.2.2019 – Suomi rikkoi saamalaiskäräjien edustajien oikeuksia hyväksymällä ehdokkaita käräjien vaaliluetteloon väärin perustein, YK:n ihmisoikeuskomitea toteaa kahdessa päätöksessään. Päätökset on luettavissa täällä ja täällä.

Saamelaiskäräjien ja 25 muun saamelaisen Suomea vastaan tekemän valituksen mukaan heidän oikeuttaan osallistua julkisten asioiden hoitoon on loukattu ottamalla vaaliluetteloon mukaan 97 uutta äänestäjää. Valituksentekijöiden mukaan näitä henkilöitä ei olisi pitänyt sisällyttää saamalaiskäräjien vaaliluetteloon, sillä päätös ei ollut linjassa lain kanssa, ja näin ollen se vaikutti haitallisesti saamelaiskäräjien mahdollisuuteen edustaa saamelaisia.

”Oikeus itsemäärittelyyn tarkoittaa, että alkuperäiskansoille annetaan mahdollisuus määrittää itse, mitä yhteisöön kuuluvilta vaaditaan. Vaikka valtiolla voi olla valvontavaltaa alkuperäiskansojen instituutioiden toimintaan liittyen, valtaa on käytettävä harkiten ja se on perustuttava kohtuullisiin ja objektiivisiin kriteereihin”, Yuval Shany, ihmisoikeusneuvoston puheenjohtaja totesi.

Komitea totesi, että saamelaiskäräjät käyttää itsemäärittelyprosessia, joka on välttämätön koko saamelaisyhteisön elinkelpoisuudelle. Saamelaiskäräjien jäsentenvalintaprosessin on taattava asianosaisille eli saamelaiselle alkuperäisväestölle riittävät mahdollisuudet osallistua julkisten asioiden hoitoon, komitea lausui päätöksessään.

Ihmisoikeuskomitea havaitsi, että Suomi on puuttunut väärin perustein valituksentekijöiden alkuperäiskansalaisuuteen perustuvaan poliittiseen osallistumisoikeuteen. Komitea pyysi Suomea arvioimaan uudelleen saamelaiskäräjälakiaan, jotta kelpoisuusvaatimukset saamelaiskäräjillä äänestämiseen kunnioittavat saamelaisten oikeutta itsemäärittelyyn Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen artikkeleiden 25 (oikeus ottaa osaa yleisten asioiden hoitoon) ja 27 (vähemmistöjen oikeudet) mukaan.

Asiantuntijat pyysivät Suomea vastaamaan Ihmisoikeuskomitealle kuuden kuukauden kuluessa, ja kertomaan, miten se aikoo toimeenpanna komitean päätöksen.

Ihmisoikeuskomitea valvoo valtioiden Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen noudattamista. Sopimukseen kuuluu tällä hetkellä 172 valtiota. Komiteaan kuuluu 18 jäsentä, jotka ovat ympäri maailman valittuja ihmisoikeusasiantuntijoita, ja jotka toimivat itsenäisesti, eivätkä edusta komiteassa mitään valtiota.

15 miljoonaa tyttöä joutuu tänäkin vuonna naimisiin alaikäisinä. Unicef taistelee lapsiavioliittoja vastaan. 

united to reform web banner 250px

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki