Perjantai, 22 marraskuuta 2019
UNRIC logo - Suomi

YK omalla kielelläsi

Monet alkuperäiskielet ovat vaarassa kadota

Indigenous people

28.1.2019 – Maailmassa on lähes 7000 kieltä, joista 2600 on vaarassa kadota. Monet katoavista kielistä on alkuperäiskieliä. Toisin sanoen kolme prosenttia maailman väestöstä puhuu 96 prosenttia sen kielistä. Siksi vuosi 2019 on omistettu alkuperäiskielille. Kansainvälisen teemavuoden järjestäjänä on YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO.

Saamelaiset ovat Euroopan Unionin ainoa alkuperäiskansa. Saamelaisia on noin 75 000-100 000 Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä. Saamelaiskieliä on yhdeksän, ja niistä eniten puhujia on pohjoissaamella, noin 20 000-25 000. Lisäksi grönlanti on noin 60 000 Grönlannin saaren virallinen kieli – saari kuuluu Tanskaan mutta ei kuitenkaan Euroopan Unioniin.  

Teemavuoden tavoitteena on kiinnittää maailmanlaajuisesti huomiota uhkiin, joita alkuperäiskielet kohtaavat sekä alkuperäiskielten merkitykseen kestävän kehityksen, hyvän hallinnon ja rauhanrakennuksen kannalta.

Kieli ei ole vain kommunikaation, koulutuksen tai sosiaalisen integraation väline, vaan sillä on myös tärkeä merkitys jokaisen ihmisen identiteetin, kulttuurihistorian, muistojen ja perinteiden kannalta.

Maailmassa on noin 370 miljoonaa alkuperäiskansaan kuuluvaa ihmistä. Alkuperäiskansat eivät ainoastaan ole avainasemassa luonnonsuojelussa, vaan niiden avulla on säilynyt monimutkaisia tieto- ja kommunikaatiojärjestelmiä, ja niillä on merkitystä yhteiskunnallisessa kehityksessä. Silti alkuperäisväestöjä eristetään yhteiskunnallisin ja poliittisin toimin heidän kotimaissaan. Syinä pidetään muun muassa yhteisöjen maantieteellistä sijaintia, erillistä historiankirjoitusta, kulttuuria, kieltä ja perinteitä.

Ihmisen oikeus käyttää omaa kieltään on kuitenkin edellytys mielipiteen- ja ilmaisunvapauden, koulutukseen pääsyn, tiedonsaannin, työllisyyden ja yhteiskuntaan osallistumiseen ja muiden ihmisoikeusjulistukseen kirjattujen periaatteiden kannalta. Alkuperäiskielten vuotta ei vietetä kuitenkaan vain näitä kieliä puhuvien hyödyksi, vaan myös siksi, että osaisimme arvostaa alkuperäiskieliä osana kulttuuriemme monimuotoisuutta.

Year Indigenous People FB

 YK:n pääsihteerin António Guterreksen viesti YK:n päivänä. 

united to reform web banner 250px

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki