Sunnuntai, 18 maaliskuuta 2018
UNRIC logo - Suomi

YK omalla kielelläsi

Ruokapolitiikka tuo visionäärejä ja mahdollistajia yhteen Bonnin ilmastokokouksessa

Pohjoismainen ruokapäivä COP23

9.11.2017 – Miten Pohjoismaat voivat ottaa osaa painaviin maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten ruokahävikkiin, kestämättömiin ruokailutottumuksiin ja luonnon monimuotoisuuden häviämiseen? Tämä kysymys on lähtökohtana Pohjoismaisessa ruokapäivässä (Nordic Food Day), joka järjestetään 9. marraskuuta Bonnin ilmastokokouksen yhteydessä.

Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen 23. osapuolikonferenssissa (COP23) keskitytään etsimään innovatiivisia ratkaisuja Pariisin ilmastosopimuksen ja kestävän kehityksen tavoitteiden (SDGs) saavuttamiseksi ennen vuotta 2030. 

Nyt ensimmäistä kertaa Bonnin ilmastokokouksessa Pohjoismaiden ministerineuvosto antaa näin merkittävästi huomiota ruoalle osana maailmanlaajuista ilmastokeskustelua. 

Ruoantuotannolla ja -kulutuksella on suuri vaikutus ilmastoon. Se tuottaa lähes kolmanneksen maailman kasvihuonekaasupäästöistä, mikä tekee ruokapolitiikasta selkeän lähtökohdan ongelman ratkaisulle. Samalla ilmastonmuutos kuitenkin vaikuttaa vahvasti elintarvikejärjestelmiin, mikä tuo lisärajoitteita kestävälle ruoantuotannolle. 

Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten kertoo, miten ”Pohjoismailla ei ole kaikkia vastauksia. Meillä kuitenkin on pitkällistä kokemusta tietoon perustuvista suosituksista, joita markkinat ja kuluttajat noudattavat suurelta osin. Meillä on myös halua – ja kaikkien Pohjoismaiden pääministerien antamat valtuudet – osallistua näihin tärkeisiin kansainvälisiin keskusteluihin paremman tulevaisuuden luomisesta. Toimimattomuus ei ole hyväksyttävää.”

Pohjoismainen ruokapäivä koostuu aamukeskustelusta, kolmesta teemaistunnosta ja iltapäiväistunnosta. Päivä tarjoaa vuorovaikutteisen tilan, jossa unelmoijat, visionäärit ja mahdollistajat ympäri maailmaa jakavat ideoita, kokemuksia ja näkökulmia ruokapolitiikasta ja sen vaikutuksista koko elintarvikejärjestelmään. 

YK:n ilmastokokous järjestetään Bonnissa, Saksassa 6.–17. marraskuuta. Kansallisten hallitusten johtajat, kaupungit, valtiot, yritykset, järjestöt ja kansalaisyhteiskunta kokoontuvat yhteen vauhdittamaan ilmastonmuutoksen vastaista toimintaa Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

YK:n ilmastonsuojelun puitesopimuksen (UNFCCC) pääsihteeri Patricia Espinosa painottaa kehityksen tarpeellisuutta: ”Meillä ei kohta ole enää aikaa kääntää kehityksen suuntaa. Jotta voisimme vielä niin tehdä, meidän on lisättävä merkittävästi pyrkimyksiämme päästöjen vähentämiseen ja hiilijalanjälkiemme pienentämiseen.”

 

Naistenpäivä on ohi, mutta työ tasa-arvon eteen jatkuu

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki