Lauantai, 17 maaliskuuta 2018
UNRIC logo - Suomi

YK omalla kielelläsi

Grönlannin myrkyllinen salaisuus

Camp Century Photo Youtube

7.11.2017 – Grönlannissa sijaitsevasta huippusalaisesta hylätystä Yhdysvaltain sotilastukikohdasta hiljattain löydetty radioaktiivinen jäte on kiinnittänyt Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusraportoijan huomion. 

Baskut Tuncak, YK:n ihmisoikeusneuvoston vaarallisten aineiden ja jätteiden erityisraportoija vieraili Grönlannissa ja Tanskassa lokakuussa sen jälkeen, kun entisten Yhdysvaltain Grönlannissa sijaitsevien sotilastukikohtien puhdistuksesta oli tehty ristiriitainen lähete YK:lle.  

Lähete koskee tukikohdan puhdistusta dieselpolttoaineesta, ydinreaktoreista peräisin olevasta matala-aktiivisesta jätteestä ja muusta kemikaalisesta ja myrkyllisestä jätteestä, jota on yhteensä 200 000 litraa. ”Camp Century” oli huippusalainen Yhdysvaltain sotilastukikohta, joka on kaivettu Luoteis-Grönlannin jääpeitteen sisälle. Se suljettiin puoli vuosisataa sitten, mutta elokuussa 2016 julkaistu tieteellinen raportti on paljastanut, miten tukikohdan puhdistusta täytyy vauhdittaa ympäriltä sulavan jäätikön vuoksi. 

Erityisraportoija Tuncak vieraili sekä Tanskassa että Grönlannissa. Haastattelussaan UNRICin uutiskirjeelle hän sanoi, miten hän on vierailunsa aikana alleviivannut useita ongelmia, mukaan lukien tukikohdan raunioiden puhdistamisen tärkeyden. 

Special Rapporteur Baskut Tuncak“Camp Century on erityinen uhka, sillä radioaktiivinen jäte on ollut sinne haudattuna monien vuosien ajan”, Tuncak kertoo. ”Viranomaisten tieto vaikuttaa lisääntyvän, mikä aiheuttaa epävarmuutta siitä, mitä tukikohdassa tarkalleen ottaen on, mitä muuta siellä saattaa olla haudattuna, ja mikä vaikutusten täysi laajuus voisi olla. Näyttää siltä, että Yhdysvaltain armeijalta tarvitaan lisää läpinäkyvyyttä”, hän sanoo tuoden esille, miten paikalliset yhteisöt Japanissa ja Etelä-Koreassa ovat kohdanneet samankaltaisia ongelmia. 

Aiemmin Grönlannin pääkaupungin Nuukin viranomaisten ja Tanskan Kööpenhaminassa istuvan hallituksen väliset sanaharkat voimistuivat, kunnes Grönlannin ulkomaansuhteita tuona aikana hoitanut Vittus Qujaukitsoq heitti bensaa jupakan liekkeihin kritisoimalla Tanskaa siitä, miten se salli Yhdysvaltain tukikohtien läsnäolon, mitä hän kutsui ”75 vuoden kertyneeksi turhautumiseksi ja voimattomuudeksi”. 

Yhdysvallat lupasi siivota tukikohdan, kun se suljettiin, mutta mediaraporttien mukaan he kieltäytyivät maksamasta sitä. Samaan aikaan paikalliset urakoitsijat käytännössä menettivät tuottoisat sopimukset Yhdysvaltain armeijan kanssa, mikä herätti suuttumusta Nuukissa. 

Kriisi eskaloitui, ja Grönlannin parlamentti vaati yhdessä vaiheessa puolustussopimuksen uudelleenneuvotteluita Yhdysvaltain kanssa, mikä synnytti kriisin Yhdysvaltain ja Grönlannin välille. 

Qujaukitsoq teki siirron ilman hallituksen muiden jäsenten suostumusta, mikä johti hänen siirtämiseen pois hoitamasta ulkomaansuhteita ja lopulta eroon. 

Erityisraportoija Tuncak esittelee raporttinsa ihmisoikeusneuvostolle ensi vuoden syyskuussa. Hän sanoi, että oli kiitettävää, miten Tanska toimi asian selvittämiseksi. Hän sanoi, että vastuut riippuivat sopimuksen mukaisista velvoitteita, tiedon jakamisen luonteesta, siitä, miten paljon kumpikin puoli tiesi ja miten asianajajat työskentelivät ratkaisujen löytämiseksi. 

Tuncak kiinnitti myös huomiota laajan, mutta harvaan asutun Grönlannin jätekäsittelyn ongelmiin ja paikallisen väestön kaivostoimintaa koskeviin huoliin.

Tämä artikkeli on osa UNRICin Pohjoismaiden marraskuun 2017 uutiskirjettä

Naistenpäivä on ohi, mutta työ tasa-arvon eteen jatkuu

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki