Tiistai, 20 maaliskuuta 2018
UNRIC logo - Suomi

YK omalla kielelläsi

YK:n asiantuntija: Sveitsin on pidettävä laittomat rahavirrat kovemmassa kurissa

Juan Pablo Bohoslavsky

6.10.2017. Sveitsin liittohallitus on ottanut viime vuosina kehitysaskelia hillitäkseen laittomia rahavirtoja, mutta paljon on vielä tehtävä, jotta ongelmia, kuten jatkuvaa rahanpesun riskiä vastaan voidaan taistella, YK:n asiantuntija sanoi ensimmäisen virallisen valtionvierailunsa lopuksi. 

Laittomat rahavirrat ovat maailmanlaajuinen ongelma, joka vaikuttaa niin kehittyneisiin kuin kehittyviinkin maihin. Niitä helpottavat heikot instituutiot ja hyvän hallinnon puute alkuperämaissa sekä taloudellisen läpinäkyvyyden puute kohdemaissa.  

“Laittomat rahavirrat loukkaavat oikeusvaltioperiaattetta ja ihmisoikeuksia. Ne heikentävät etenkin kehittyvien maiden kykyä rahoittaa elintärkeitä julkisia palveluja, kuten terveydenhoitoa, koulutusta ja perussosiaaliturvaa”, kertoi YK:n ulkomaanvelan ja ihmisoikeuksien itsenäinen asiantuntija Juan Pablo Bohoslavsky. ”Lainsäädäntöön ja epäilyttävien rahansiirtojen paljastuskeinoihin tehdystä merkittävästä panostuksesta huolimatta on edelleen olemassa riski, että Sveitsin rahoitusmarkkinoita käytetään rahanpesuun.”

Asiantuntija painotti, että Sveitsissä annettavat rangaistukset ulkomaailmaisten auttamisesta veronvälttelyssä ovat edelleen melko lievät. ”Rikosoikeudellinen vastuu nousee vasta, jos ulkomaalaisessa tuomiovallassa vältetyt verot ovat yli 300 000 Sveitsin frangia (261 222 euroa)”, hän huomautti

Suosiolliset verojärjestelmät ovat houkutelleet kansainvälisiä yrityksiä perustamaan pääkonttoreitaan Sveitsiin, mutta ovat myös tarjonneet kannusteita tulonsiirroille, mikä vaikuttaa verotuloihin ulkomailla, Bohoslavsky sanoi. 

“Vaadin Sveitsin viranomaisia tekemään arvioinnin yritysverouudistuspaketin vaikutuksista sosiaalisiin oikeuksiin ja ihmisoikeuksiin. Mukana tulisi olla myös analyysi siitä, miten uudistukset vaikuttavat verotuloihin, joiden avulla varmistetaan taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksia toteutuminen Sveitsissä ja myös ulkomailla asuvien kohdalla, erityisesti kehittyvissä maissa”, Bohoslavsky lisäsi

Bohoslavskyn tulokset ja suositukset esitetään kattavassa raportissa YK:n ihmisoikeusneuvostossa maaliskuussa 2018.

Naistenpäivä on ohi, mutta työ tasa-arvon eteen jatkuu

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki