Κυριακή, 16 Δεκέμβριος 2018

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

Το Cyberschoolbus του ΟΗΕ

UN CyberSchoolBus 

 

Η ιστοθέση Cyberschoolbus του ΟΗΕ είναι μια εκπαιδευτική πύλη  που δημιουργήθηκε  από το Τμήμα Δημόσιας Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών με σκοπό  την  ανάπτυξη σχολικού εκπαιδευτικού  υλικού  σχετικά με  τον ΟΗΕ και τα παγκόσμια ζητήματα της ατζέντας του. Επιδιώκει επίσης να συμβάλει στη δημιουργία  μιας παγκόσμιας διαδικτυακής  κοινότητας, όπου οι δάσκαλοι και οι μαθητές τους  ανταλλάσουν πληροφορίες για ζητήματα που αφορούν τον  ΟΗΕ ενώ  συμμετέχουν στην εξεύρεση λύσεων  για τα  παγκόσμια προβλήματα.

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.