Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

Η Διακήρυξη της Χιλιετίας

Σύνοδος Κορυφής , Νέα Υόρκη, 6-8 Σεπτεμβρίου, 2000

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η Διακήρυξη της Χιλιετίας του ΟΗΕ είναι ένα κείμενο-ορόσημο για το νέο αιώνα. Υιοθετήθηκε κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Χιλιετίας - που πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2000 στη Νέα Υόρκη - και αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες 147 αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων και συνολικά 191 Εθνών, που συμμετείχαν στη μεγαλύτερη συγκέντρωση ηγετών του κόσμου που έγινε ποτέ.

Αυτή η Διακήρυξη διαμορφώθηκε μετά από μήνες συζητήσεων, έχοντας λάβει υπόψη της τα πεπραγμένα περιφερειακών συνεδρίων καθώς και το Φόρουμ της Χιλιετίας, όπου ακούστηκε η φωνή των λαών. Χαίρομαι που βλέπω ότι πολλές δεσμεύσεις και στόχοι που είχα προτείνει στην "Έκθεση για τη Χιλιετία" που είχα εκπονήσει, περιλαμβάνονται εδώ.

Η πρόθεσή μου όταν πρότεινα τη σύγκλιση της Συνόδου Κορυφής ήταν να θέσω τη συμβολική ισχύ της Χιλιετίας στη διάθεση των πραγματικών αναγκών των ανθρώπων παντού. Ακούγοντας τους ηγέτες του κόσμου και διαβάζοντας τη Διακήρυξη που υιοθέτησαν, εντυπωσιάσθηκα από την αξιοπρόσεχτη σύγκλιση απόψεων μπροστά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε καθώς και από τον χαρακτήρα του επείγοντος που είχε η έκκλησή τους για δράση.

Οι ηγέτες έχουν θέσει συγκεκριμένους στόχους να μειώσουν στο μισό την αναλογία των ανθρώπων που ζούνε σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας, να παρέχουν καθαρό νερό και βασική εκπαίδευση για όλους, να αντιστρέψουν την πορεία εξάπλωσης του ιού του AIDS (HIV) και να επιτύχουν κι άλλους στόχους ανάπτυξης. Έχουν ζητήσει την ενίσχυση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ ώστε οι ευάλωτες κοινότητες να μπορούν να βασισθούν σε μας τη στιγμή που έχουν την ανάγκη μας. Και μας έχουν ζητήσει να πολεμήσουμε την αδικία και τις ανισότητες, την τρομοκρατία και το έγκλημα καθώς και να προστατεύσουμε την κοινή μας κληρονομιά, τον πλανήτη, για τις επόμενες γενεές.

Στη Διακήρυξη, οι ηγέτες του κόσμου έχουν δώσει σαφείς κατευθύνσεις για να προσαρμοστεί ο Οργανισμός αυτός στο νέο αιώνα. Τους απασχολεί, και δικαίως, η αποτελεσματικότητα των Ηνωμένων Εθνών. Θέλουν δράση, και πάνω απ’ όλα, αποτελέσματα. Από την πλευρά τη δική μου, επαναδεσμεύομαι κι εγώ και οι συνεργάτες μου να πραγματοποιήσουμε αυτή την εντολή. Αλλά, τελικά, οι ίδιοι οι ηγέτες είναι τα Ηνωμένα Έθνη. Βρίσκεται στη δικαιοδοσία τους και επομένως είναι δική τους ευθύνη να πετύχουν τους στόχους που οι ίδιοι έθεσαν. Σ’ αυτούς και στους πολίτες τους, τους ανθρώπους του κόσμου, λέω: Μόνο εσείς μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα ανταποκριθούν στην πρόκληση.

Κόφι Α. Αννάν, Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ

Η Γενική Συνέλευση υιοθετεί την παρακάτω Διακήρυξη:

Διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών

1. ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ

1. Εμείς, οι αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων, συγκεντρωθήκαμε στην Έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, από τις 6 έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2000, στην αυγή μιας νέας Χιλιετίας, για να επιβεβαιώσουμε εκ νέου την πίστη μας στον Οργανισμό και στον Καταστατικό του Χάρτη ως αναντικατάστατα θεμέλια για έναν πιο ειρηνικό, και πιο δίκαιο κόσμο με περισσότερη ευημερία.

2. Αναγνωρίζουμε ότι, πέρα από τις ξεχωριστές μας ευθύνες στην κάθε μας κοινωνία, έχουμε μια συλλογική ευθύνη να τιμούμε τις αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας και του δικαίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως ηγέτες, επομένως, έχουμε καθήκον απέναντι στους λαούς όλου του κόσμου, ειδικότερα στους πιο ευάλωτους και, ιδιαίτερα, στα παιδιά του κόσμου, στα οποία το μέλλον ανήκει.

3. Επιβεβαιώνουμε εκ νέου τη δέσμευσή μας στους σκοπούς και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι είναι διαχρονικές και οικουμενικές. Μάλιστα, η σημασία και η ικανότητά τους να εμπνέουν έχει αυξηθεί, καθώς τα έθνη και οι λαοί γίνονται όλο και πιο αλληλένδετοι και αλληλοεξαρτώμενοι.

4. Είμαστε αποφασισμένοι να καθιερώσουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη σε ολόκληρο τον κόσμο, σύμφωνα με τους σκοπούς και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη. Δεσμευόμαστε εκ νέου να αφοσιωθούμε στην υποστήριξη όλων των προσπαθειών που γίνονται για τη διατήρηση της κυρίαρχης ισότητας όλων των Κρατών, τον σεβασμό της εδαφικής τους ακεραιότητας και της πολιτικής τους ανεξαρτησίας, την επίλυση των διαφορών με ειρηνικά μέσα και σύμφωνα με τις αρχές της δικαιοσύνης και του διεθνούς δικαίου, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση των λαών που εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από αποικιοκρατική κυριαρχία και ξένη κατοχή, τη μη-ανάμειξη σε εσωτερικά θέματα Κρατών, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό για τα ίσα δικαιώματα όλων χωρίς διάκριση ως προς τη φυλή, το φύλο, τη γλώσσα ή τη θρησκεία και τη διεθνή συνεργασία στην επίλυση προβλημάτων οικονομικού, κοινωνικού, πολιτιστικού ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα.

5. Πιστεύουμε ότι η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι να εξασφαλίσουμε ότι η παγκοσμιοποίηση θα γίνει μια θετική δύναμη για όλους τους λαούς του κόσμου. Γιατί, ενώ η παγκοσμιοποίηση προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες, προς το παρόν τα πλεονεκτήματά της είναι τόσο άνισα κατανεμημένα, όσο και το κόστος της. Αναγνωρίζουμε ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες, όπως και οι χώρες με οικονομίες σε μετάβαση, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες να ανταποκριθούν σ’ αυτήν την σημαντική πρόκληση.Έτσι, μόνο μέσα από ευρείες και συνεχείς προσπάθειες να δημιουργηθεί ένα κοινό μέλλον, βασισμένο στην κοινή μας ανθρώπινη φύση με όλη της την ποικιλομορφία, μπορεί η παγκοσμιοποίηση να περιλαμβάνει όλους και σε ισότιμη βάση. Αυτές οι προσπάθειες πρέπει να συμπεριλαμβάνουν πολιτικές και μέτρα, σε παγκόσμιο επίπεδο, τα οποία αντιστοιχούν στις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών και των οικονομιών σε μετάβαση και διαμορφώνονται και εφαρμόζονται με την δική τους αποτελεσματική συμμετοχή.

6. Θεωρούμε ορισμένες θεμελιώδεις αξίες απαραίτητες στις διεθνείς σχέσεις στον εικοστό πρώτο αιώνα. Αυτές περιλαμβάνουν:

 • Ελευθερία. Άντρες και γυναίκες έχουν το δικαίωμα να ζουν τη ζωή τους και να ανατρέφουν τα παιδιά τους με αξιοπρέπεια, ελεύθεροι από την πείνα και το φόβο της βίας, της καταπίεσης ή της αδικίας. Η δημοκρατική και συμμετοχική διακυβέρνηση που βασίζεται στη θέληση του λαού είναι η καλύτερη εξασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων.
 • Ισότητα. Κανένα άτομο ή έθνος δεν πρέπει να στερείται της ευκαιρίας να επωφελείται από την ανάπτυξη. Τα ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για άντρες και γυναίκες πρέπει να εξασφαλίζονται.
 • Αλληλεγγύη. Οι παγκόσμιες προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το κόστος και τα βάρη να κατανέμονται δίκαια, σύμφωνα με τις βασικές αρχές της ισοτιμίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτοί που υποφέρουν ή που ωφελούνται λιγότερο αξίζουν της βοήθειας αυτών που ωφελούνται περισσότερο.
 • Ανεκτικότητα. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν αλληλοσεβασμό, στην πολυμορφία των πεποιθήσεων, των πολιτισμών και των γλωσσών. Οι διαφορές μέσα και ανάμεσα σε κοινωνίες δεν θα πρέπει να φοβίζουν ή να καταστέλλονται, αλλά θα πρέπει να εκτιμώνται ως ένα πολύτιμο χαρακτηριστικό γνώρισμα της ανθρωπότητας. Η νοοτροπία της ειρήνης και του διαλόγου ανάμεσα σε όλους τους πολιτισμούς πρέπει να προωθείται ενεργά.
 • Σεβασμός στη φύση. Πρέπει να επιδειχθεί σωφροσύνη στη διαχείριση όλων των ζώντων ειδών και των φυσικών πόρων, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Μόνο με τον τρόπο αυτό μπορεί ο ανεκτίμητος πλούτος που μας προσφέρει η φύση να διατηρηθεί και να περάσει και στους απογόνους μας. Τα σημερινά μη αειφόρα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης πρέπει να αλλάξουν για το συμφέρον της μελλοντικής ευημερίας, της δικής μας και των απογόνων μας.
 • Κοινή ευθύνη. Η ευθύνη για τη διαχείριση της παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, καθώς και των απειλών κατά της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας, πρέπει να ανήκει από κοινού στα έθνη της γης και να ασκείται πολυμερώς. Ως ο πιο οικουμενικός και αντιπροσωπευτικός οργανισμός στην υφήλιο, τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να παίξουν τον κύριο ρόλο.

7. Για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι κοινές αξίες πράξεις, έχουμε εντοπίσει στόχους-κλειδιά στους οποίους αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία.

ΙΙ. ΕΙΡΗΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ

8. Δε θα είμαστε φειδωλοί στις προσπάθειές μας να απαλλάξουμε τους λαούς μας από τη μάστιγα του πολέμου (είτε μέσα ή ανάμεσα σε Κράτη) που έχει κοστίσει πάνω από 5 εκατομμύρια ζωές την προηγούμενη δεκαετία. Επίσης, θα επιδιώξουμε να εξαλείψουμε τους κινδύνους που προκαλούνται από τα όπλα μαζικής καταστροφής.

9. Επομένως, αποφασίζουμε:

 • Να ενισχύσουμε το σεβασμό στους κανόνες δικαίου σε διεθνή όπως και σε εθνικά ζητήματα και, ειδικότερα, να εξασφαλίσουμε τη συμμόρφωση των Κρατών-Μελών με τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης συμφώνως προς τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, σε περιπτώσεις όπου είναι συμμέτοχοι.
 • Να κάνουμε τα Ηνωμένα Έθνη πιο αποτελεσματικά στη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας, προσφέροντάς τους τα μέσα και τους πόρους που χρειάζονται για την πρόληψη των συγκρούσεων, την ειρηνική επίλυση διαφορών, τη διατήρηση της ειρήνης, την οικοδόμηση της ειρήνης και την ανοικοδόμηση μετά το τέλος της σύγκρουσης. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνουμε την έκθεση της Επιτροπής για τις Ειρηνευτικές Αποστολές των Ηνωμένων Εθνών και ζητάμε από τη Γενική Συνέλευση να εξετάσει τις προτάσεις της χωρίς καθυστέρηση.
 • Να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και των περιφερειακών οργανισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου VIII του Καταστατικού Χάρτη.
 • Να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή, από μέρους των Κρατών-Μελών, συνθηκών σε τομείς όπως ο έλεγχος των εξοπλισμών και ο αφοπλισμός, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να καλέσουμε όλα τα Κράτη να εξετάσουν το ενδεχόμενο να υπογράψουν και να επικυρώσουν τη Συνθήκη της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
 • Να αναλάβουμε συντονισμένη δράση εναντίον της διεθνούς τρομοκρατίας και να προσχωρήσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε όλες τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις.
 • Να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές για να υλοποιήσουμε τη δέσμευσή μας να αντιμετωπίσουμε το παγκόσμιο πρόβλημα των ναρκωτικών.
 • Να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να πολεμήσουμε το παγκόσμιο οργανωμένο έγκλημα σε όλες του τις διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένης και της παράνομης διακίνησης και της εμπορίας ανθρωπίνων όντων καθώς και του ‘ξεπλύματος’ χρημάτων.
 • Να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις των οικονομικών κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών πάνω σε αθώους πληθυσμούς, να υποβάλλουμε την επιβολή τέτοιων κυρώσεων σε συχνές αναθεωρήσεις και να εξαλείψουμε τις επιπτώσεις από τις κυρώσεις αυτές σε τρίτους.
 • Να αγωνισθούμε για την εξάλειψη των όπλων μαζικής καταστροφής, ιδιαίτερα των πυρηνικών όπλων και να διατηρούμε όλες τις πιθανότητες ανοιχτές για να επιτύχουμε τον στόχο αυτό, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας να συγκληθεί διεθνής διάσκεψη που θα προσδιορίσει τρόπους εξάλειψης της πυρηνικής απειλής.
 • Να αναλάβουμε συντονισμένη δράση ώστε να δοθεί τέλος στην παράνομη διακίνηση μικρών και ελαφρών όπλων, ιδιαίτερα, κάνοντας πιο διαφανείς τις διακινήσεις των όπλων και υποστηρίζοντας μέτρα αφοπλισμού σε περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συστάσεις της επικείμενης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Παράνομο Εμπόριο Μικρών και Ελαφρών Όπλων.
 • Να καλέσουμε όλα τα Κράτη να εξετάσουν την προσχώρησή τους στη Συνθήκη περί Απαγόρευσης της Χρήσης, Αποθήκευσης, Παραγωγής και Διακίνησης Ναρκών κατά Προσωπικού και περί της Καταστροφής τους, καθώς και με το αναθεωρημένο πρωτόκολλο περί ναρκών στη Συνθήκη περί συμβατικών όπλων.

10. Παροτρύνουμε τα Κράτη-Μέλη να τηρούν την Ολυμπιακή Εκεχειρία, ατομικά και ομαδικά, τώρα και στο μέλλον, και να υποστηρίζουν τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή στις προσπάθειές της να προωθεί την παγκόσμια ειρήνη και την ανθρώπινη κατανόηση μέσα από τον αθλητισμό και το Ολυμπιακό Ιδεώδες.

ΙΙΙ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

11. Δεν θα είμαστε φειδωλοί στις προσπάθειές μας να απελευθερώσουμε τους συνανθρώπους μας, άντρες, γυναίκες και παιδιά από την άθλια και απάνθρωπη κατάσταση της απόλυτης φτώχειας, στην οποία υποβάλλονται πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι αυτήν τη στιγμή. Δεσμευόμαστε να κάνουμε πραγματικότητα το δικαίωμα όλων στην ανάπτυξη και να απελευθερώσουμε ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή από την ανέχεια.

12. Αποφασίζουμε επομένως, να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον -σε εθνικό καθώς και σε διεθνές επίπεδο- που θα ευνοεί την ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας.

13. Η επιτυχία στην επίτευξη αυτών των στόχων, εξαρτάται inter alia [1], από την καλή διακυβέρνηση κάθε κράτους. Επίσης, εξαρτάται από την καλή διακυβέρνηση σε διεθνές επίπεδο καθώς και από τη διαφάνεια σε οικονομικά, χρηματικά και εμπορικά συστήματα. Δεσμευόμαστε για ένα ανοιχτό, δίκαιο, βασισμένο σε κανόνες, προβλέψιμο και μη-διαχωριστικό πολυφωνικό εμπορικό και οικονομικό σύστημα.

14. Ανησυχούμε για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες όταν επιζητούν να ενεργοποιήσουν τους πόρους που απαραίτητους για την ανάπτυξή τους. Θα κάνουμε, επομένως, κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε την επιτυχία της Υψηλού Επιπέδου Διεθνούς και Ενδοκυβερνητικής Διάσκεψης για τη Χρηματοδότηση για την Ανάπτυξη που θα πραγματοποιηθεί το 2001.

15. Επίσης, αναλαμβάνουμε να ασχοληθούμε με τις ιδιαίτερες ανάγκες των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Στο πλαίσιο αυτό, καλωσορίζουμε την Τρίτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες που πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Μάιο του 2001 και θα εργαστούμε ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία της. Καλούμε τις βιομηχανικές χώρες:

 • Να υιοθετήσουν - κατά προτίμηση πριν από τη Διάσκεψη αυτή - μια πολιτική που θα δίνει αδασμολόγητη και ελεύθερη άλλων χρεώσεων πρόσβαση, ουσιαστικά σε όλες τις εξαγωγές από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.
 • Να εφαρμόσουν το διευρυμένο πρόγραμμα ανακούφισης χρεών στις υπερχρεωμένες φτωχές χώρες χωρίς άλλη καθυστέρηση και να συμφωνήσουν να ακυρώσουν όλα τα επίσημα διμερή χρέη των χωρών αυτών, με αντάλλαγμα την έμπρακτη δέσμευση από πλευράς τους, για τη μείωση της φτώχειας, και
 • Να δώσουν πιο γενναιόδωρη αναπτυξιακή βοήθεια, ειδικά σε χώρες όπου γίνεται σοβαρή προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι για τον περιορισμό της φτώχειας.

16. Είμαστε επίσης αποφασιμένοι να ασχοληθούμε συνολικά και αποτελεσματικά με τα προβλήματα χρεών των χωρών χαμηλού και μέσου εισοδήματος, μέσα από διάφορα εθνικά και διεθνή μέτρα που έχουν στόχο να κάνουν το χρέος τους μακροχρόνια ανεκτό.

17. Επίσης, αποφασίζουμε να ασχοληθούμε με τις ιδιαίτερες ανάγκες μικρών, αναπτυσσόμενων νησιωτικών Κρατών, εφαρμόζοντας ταχύτατα και πλήρως το Πρόγραμμα Δράσης Μπαρμπάντος καθώς και το πόρισμα της εικοστής δεύτερης ειδικής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης. Προτρέπουμε τη διεθνή κοινότητα να εξασφαλίσει ότι, στη δημιουργία ενός δείκτη τρωτότητας, οι ιδιαίτερες ανάγκες των μικρών, αναπτυσσόμενων νησιωτικών κρατών θα ληφθούν υπόψη.

18. Αναγνωρίζουμε τις ειδικές ανάγκες και τα προβλήματα των περίκλειστων αναπτυσσόμενων χωρών και παροτρύνουμε και τους διμερείς και τους πολυμερείς δωρητές να αυξήσουν την οικονομική και τεχνική βοήθεια στην ομάδα αυτή των χωρών ώστε να καλύψουν τις ιδιαίτερες αναπτυξιακές ανάγκες και να τις βοηθήσουν να ξεπεράσουν τις γεωγραφικές δυσκολίες με τη βελτίωση των μέσων μεταφοράς τους.

19. Επίσης αποφασίζουμε:

 • Να μειώσουμε στο μισό, μέχρι το έτος 2015, την αναλογία των ατόμων στον κόσμο των οποίων το εισόδημα είναι λιγότερο από ένα δολλάριο τη μέρα και την αναλογία των ανθρώπων που υποφέρουν από πείνα. Μέχρι την ίδια ημερομηνία να μειώσουμε στο μισό τον αριθμό των ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση ή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να έχουν πόσιμο νερό.
 • Να εξασφαλίσουμε ότι, μέχρι την ίδια ημερομηνία, τα παιδιά παντού, αγόρια και κορίτσια, θα μπορούν να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια σχολική εκπαίδευση και θα έχουν ίση πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.
 • Μέχρι την ίδια χρονολογία, να έχει μειωθεί η μητρική θνησιμότητα κατά τρία τέταρτα, και η θνησιμότητα παιδιών κάτω των πέντε ετών κατά τρία τέταρτα από τα σημερινά επίπεδα.
 • Να έχουμε μέχρι τότε σταματήσει και αρχίσει να αντιστρέφουμε την εξάπλωση του ιού του AIDS (HIV), της μάστιγας της ελονοσίας και άλλων σοβαρών ασθενειών που πλήττουν την ανθρωπότητα.
 • Να παρέχουμε ειδική βοήθεια σε παιδιά που έχουν ορφανέψει εξαιτίας του ιού του AIDS (HIV).
 • Μέχρι το 2020, να έχουμε πετύχει σημαντική βελτίωση στις ζωές τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων κατοίκων παραγκουπόλεων, όπως έχει προταθεί από την οργάνωση “Πόλεις Χωρίς Παραγκουπόλεις”.

20. Επίσης αποφασίζουμε:

 • Να προωθήσουμε την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών, ως αποτελεσματικά μέσα καταπολέμησης της φτώχειας, της πείνας και της αρρώστειας και να ενισχύσουμε την ανάπτυξη που θα είναι πραγματικά βιώσιμη.
 • Να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε στρατηγικές που προσφέρουν σε νέους ανθρώπους παντού πραγματικές ευκαιρίες να βρουν τίμια και παραγωγική απασχόληση.
 • Να ενθαρρύνουμε τη φαρμακοβιομηχανία να παρέχει τα βασικά φάρμακα με τρόπο που να είναι πιο προσιτά και φθηνά, ώστε να μπορούν να τα έχουν όλοι όσοι τα χρειάζονται στις αναπτυσσόμενες χώρες.
 • Να αναπτύξουμε ισχυρές συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε επιδίωξη της ανάπτυξης και της εξάλειψης της φτώχειας.
 • Να εξασφαλίσουμε ότι τα πλεονεκτήματα των νέων τεχνολογιών, ειδικά της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας, που συμμορφώνονται με τις συστάσεις της Υπουργικής Δήλωσης 2000 του ECOSOC, είναι στη διάθεση όλων.

IV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΜΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

21. Πρέπει να μην είμαστε φειδωλοί στις προσπάθειές μας να απαλλάξουμε όλη την ανθρωπότητα, και πάνω απ’ όλα, τα παιδιά και τα εγγόνια μας, από το να ζει σ’ έναν πλανήτη που θα έχει υποστεί ανήκεστη βλάβη από την ανθρώπινη δραστηριότητα, και του οποίου οι πόροι δε θα είναι πλέον επαρκείς για τις ανάγκες τους.

22. Επαναβεβαιώνουμε την υποστήριξή μας στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων και όσων αναφέρονται στην Ατζέντα 21, η οποία συμφωνήθηκε στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη.

23. Αποφασίζουμε, επομένως, να υιοθετήσουμε σε όλες μας τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες μια νέα ηθική διατήρησης και φροντίδας και, ως πρώτα βήματα, αποφασίζουμε:

 • Να κάνουμε κάθε προσπάθεια να εξασφαλίσουμε ώστε να τεθεί σε ισχύ το Πρωτόκολλο του Κυότο, κατά προτίμηση μέχρι τη δέκατη επέτειο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και τη Ανάπτυξη το 2002, και να ξεκινήσουμε την εφαρμογή της απαραίτητης μείωσης εκπομπών των ρύπων που προκαλούντο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
 • Να ενισχύσουμε τη συλλογική μας προσπάθεια για την διαχείρηση, διατήρηση και αειφόρο ανάπτυξη όλων των τύπων δασών.
 • Να πιέσουμε για την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα και της Σύμβασης για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης στις Χώρες που Αντιμετωπίζουν Σοβαρή Ξηρασία ή/και Ερημοποίηση, ιδιαίτερα στην Αφρική.
 • Να σταματήσουμε τη μη-αειφόρο εκμετάλλευση πηγών νερού, αναπτύσσοντας στρατηγικές διαχείρησης νερού σε περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, που προωθούν και την ισότιμη πρόσβαση και τη δημιουργία επαρκών αποθεμάτων.
 • Να εντείνουμε τη συνεργασία για τη μείωση του αριθμού και των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών καθώς και των καταστροφών που προκαλούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες.
 • Να εξασφαλίσουμε ελέυθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση περί της αλληλουχίας των γονιδίων του ανθρώπου.

V. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

24. Δε θα είμαστε φειδωλοί στις προσπάθειές μας να προωθήσουμε τη δημοκρατία και να ενισχύσουμε την επιβολή των κανόνων δικαίου, καθώς και του σεβασμού όλων των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος στην ανάπτυξη.

25. Επομένως, αποφασίζουμε:

 • Να σεβόμαστε απόλυτα και να στηρίζουμε την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Να αγωνιζόμαστε για την απόλυτη προστασία και την προώθηση σε όλες τις χώρες μας, αστικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων για όλους.
 • Να ενισχύσουμε την ικανότητα όλων των χωρών μας να εφαρμόζουν τις αρχές και τις πρακτικές της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.
 • Να καταπολεμήσουμε όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών και να εφαρμόσουμε τη Σύμβαση για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διάκρισης κατά των Γυναικών.
 • Να λάβουμε μέτρα για να εξασφαλίσουμε το σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών, των μεταναστών εργατών και των οικογενειών τους, να εξαλείψουμε τις αυξανόμενες πράξεις φυλετικών διακρίσεων και ξενοφοβίας σε πολλές κοινωνίες και να προωθήσουμε μεγαλύτερη αρμονία και ανεκτικότητα σε όλες τις κοινωνίες.
 • Να εργασθούμε συλλογικά για να πετύχουμε πιο ανοιχτές πολιτικές διαδικασίες, οι οποίες θα επιτρέπουν πραγματική συμμετοχή όλων των πολιτών σε όλες τις χώρες μας.
 • Να εξασφαλίσουμε ελευθερία στα μέσα ενημέρωσης, ώστε να διαδραματίζουν το σημαντικό ρόλο που έχουν, καθώς και το δικαίωμα του κοινού να έχει πρόσβαση στην πληροφόρηση.

VΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

26. Δε θα είμαστε φειδωλοί στις προσπάθειές μας να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά και όλοι οι άμαχοι πληθυσμοί που υποφέρουν δυσανάλογα πολύ από τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών, της γενοκτονίας, των ένοπλων συγκρούσεων και άλλων ανθρώπινων έκρυθμων καταστάσεων, θα έχουν κάθε βοήθεια και προστασία ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν στην κανονική ζωή τους όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Επομένως αποφασίζουμε:

 • Να εξαπλώσουμε και να ενισχύσουμε την προστασία πολιτών σε σύνθετες επείγουσες καταστάσεις, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.
 • Να ενισχύσουμε τη διεθνή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής στα βάρη και του συντονισμού ανθρωπιστικής βοήθειας σε χώρες που φιλοξενούν πρόσφυγες, καθώς και να βοηθούμε όλους τους πρόσφυγες και όσους αναγκαστικά άφησαν την πατρίδα τους, να γυρίσουν στα σπίτια τους με τη θέλησή τους, με ασφάλεια και αξιοπρέπεια, και να ξανα-αφομοιωθούν ομαλά στις κοινωνίες τους.
 • Να ενθαρρύνουμε την επικύρωση και πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και των προαιρετικών της πρωτοκόλλων που αφορούν την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις καθώς και την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία.

VΙΙ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

27. Θα υποστηρίξουμε την εδραίωση της δημοκρατίας στην Αφρική και θα βοηθήσουμε τους Αφρικανούς στον αγώνα τους για την καθιέρωση της ειρήνης, για την εξάλειψη της φτώχειας και την αειφόρο ανάπτυξη. Οι στόχοι αυτοί θα βοηθήσουν την Αφρική να γίνει μέρος της κύριας οικονομίας του κόσμου.

28. Επομένως, αποφασίζουμε:

 • Να παρέχουμε πλήρη υποστήριξη στις πολιτικές και θεσμικές δομές των αναδυόμενων δημοκρατιών της Αφρικής.
 • Να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίξουμε περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς μηχανισμούς για την πρόληψη των συγκρούσεων και την προώθηση της πολιτικής σταθερότητας, καθώς και να εξασφαλίσουμε μια αξιόπιστη ροή πόρων για τις ειρηνευτικές δυνάμεις στην ήπειρο αυτή.
 • Να λάβουμε ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εξάλειψης της φτώχειας και της αειφόρου ανάπτυξης στην Αφρική, συμπεριλαμβανομένων των διαγραφών χρεών, της βελτιωμένης πρόσβασης σε αγορές, της διευρυμένης Επίσημης Βοήθειας Ανάπτυξης και Αυξημένων Ροών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, καθώς και των μεταφορών τεχνολογίας.
 • Να βοηθήσουμε την Αφρική να αποκτήσει την ικανότητά να αντιμετωπίσει την εξάπλωση της πανδημίας του ιού του AIDS (HIV)και άλλων μεταδοτικών ασθενειών.

VIII. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

29. Δε θα είμαστε φειδωλοί στις προσπάθειές μας να καταστήσουμε τα Ηνωμένα Έθνη πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την επιδίωξη όλων αυτών των προτεραιοτήτων: τον αγώνα για ανάπτυξη για όλους τους λαούς του κόσμου, την πάλη κατά της φτώχειας, της άγνοιας και της ασθένειας, τον αγώνα εναντίον της αδικίας, τον αγώνα κατά της βίας, του τρόμου και του εγκλήματος, και την πάλη κατά της υποβάθμισης και της καταστροφής του κοινού περιβάλλοντός μας.

30. Επομένως αποφασίζουμε:

 • Να επαναβεβαιώσουμε την κεντρική θέση της Γενικής Συνέλευσης ως το ανώτερο διαπραγματευτικό, στρατηγικό και αντιπροσωπευτικό όργανο και όργανο χάραξης πολιτικής των Ηνωμένων Εθνών, και να την καταστήσουμε ικανή να διαδραματίσει το ρόλο αυτό αποτελεσματικά.
 • Να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας να επιτύχουμε μια συνολική μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας από όλες του τις πλευρές.
 • Να ενισχύσουμε περισσότερο το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο, και με βάση τα πρόσφατα επιτεύγματά του, να το βοηθήσουμε να εκπληρώσει την αποστολή που του έχει ανατεθεί από τον Καταστατικό Χάρτη.
 • Να ενισχύσουμε το Διεθνές Δικαστήριο, ώστε να εξασφαλίσουμε τη δικαιοσύνη και την επιβολή του νόμου σε διεθνή θέματα.
 • Να ενθαρρύνουμε τις τακτικές διαβουλεύσεις και τον συντονισμό μεταξύ των βασικών οργάνων των Ηνωμένων Εθνών στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Να εξασφαλίσουμε ότι στον Οργανισμό παρέχονται εγκαίρως και σε προβλεπόμενη βάση οι πόροι τους οποίους χρειάζεται για να υλοποιήσει τις εντολές του.
 • Να παροτρύνουμε τη Γραμματεία να χρησιμοποιήσει αυτούς τους πόρους με τον καλύτερο τρόπο, σύμφωνα με τους σαφείς κανόνες και τις διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί από τη Γενική Συνέλευση, με γνώμονα το συμφέρον όλων των Κρατών-Μελών, υιοθετώντας τις καλύτερες μεθόδους διοίκησης και τις τεχνολογίες που υπάρχουν και με έμφαση στις εργασίες εκείνες που αντικατοπτρίζουν τις συμφωνημένες προτεραιότητες των Κρατών-Μελών.
 • Να προωθούμε την προσχώρηση στη Σύμβαση για την Ασφάλεια των Ηνωμένων Εθνών και Συμβεβλημένου Προσωπικού.
 • Να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη συνοχή πολιτικής και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών, των οργανώσεών τους, των Ιδρυμάτων Bretton Woods και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου καθώς και άλλων πολυμερών σωμάτων, με προοπτική να πετύχουμε μια απόλυτα συντονισμένη προσέγγιση στα προβλήματα της ειρήνης και της ανάπτυξης.
 • Να ενισχύσουμε την περαιτέρω συνεργασία ανάμεσα στον ΟΗΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις μέσα από τη διεθνή οργάνωσή τους, την δια-Κοινοβουλευτική Ένωση, σε διάφορους τομείς συμπεριλαμβανομένων: ειρήνης και ασφάλειας, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, διεθνούς δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας και ζητημάτων φύλου.
 • Να δίνουμε μεγαλύτερες ευκαιρίες στον ιδιωτικό τομέα, σε μη-κυβερνητικές οργανώσεις και στην κοινωνία των πολιτών γενικότερα, να συνεισφέρουν στην πραγματοποίηση των στόχων και των προγραμμάτων του Οργανισμού.

31. Ζητούμε από τη Γενική Συνέλευση να εξετάζει σε τακτά διαστήματα την πρόοδο που έγινε στην εφαρμογή των άρθρων αυτής της Διακήρυξης, και ζητούμε από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις προς εξέταση στη Γενική Συνέλευση αλλά και ως βάση για περαιτέρω δράση.

32. Επιβεβαιώνουμε ξανά με απόλυτη συναίσθηση, σε αυτήν την ιστορική περίσταση, ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι η αναντικατάστατη κοινή στέγη ολόκληρης της ανθρώπινης οικογένειας, μέσω της οποίας θα αναζητήσουμε να πραγματοποιήσουμε τις οικουμενικές προσδοκίες για ειρήνη, συνεργασία και ανάπτυξη. Επομένως, δεσμευόμαστε να προσφέρουμε την ακλόνητη υποστήριξή μας στους κοινούς αυτούς στόχους, καθώς και δηλώνουμε την απόφασή μας να τους επιτύχουμε.

8 Σεπτεμβρίου 2000
Απόφαση A/RES/55/2

[1] Λατινικά στο κείμενο, σημαίνει ‘μεταξύ άλλων’

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.