Κυριακή, 20 Οκτώβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

26 Ιούνιου 2019 - Μήνυμα του Γενικού Γραμματέα για τη Διεθνή Ημέρα του ΟΗΕ για τη Συμπαράσταση στα Θύματα Βασανιστηρίων

torture

Αντόνιο Γκουτέρες, Γ.Γ. των Ηνωμένων Εθνών

Η απαγόρευση των βασανιστηρίων είναι απόλυτη - υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Ωστόσο, αυτή η βασική αρχή υπονομεύεται καθημερινά σε κέντρα κράτησης, φυλακές, αστυνομικά τμήματα, ψυχιατρικά ιδρύματα και αλλού.

Με ενθαρρύνει το γεγονός ότι προχωρούμε προς την καθολική επικύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων, η οποία επί του παρόντος έχει επικυρωθεί από 166 Κράτη. Η διασφάλιση ότι οι εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές είναι σύμφωνες με τη Σύμβαση είναι ουσιώδους σημασίας για να περάσει η απαγόρευση των βασανιστηρίων από την θεωρία στην πράξη.

Τα βασανιστήρια συνήθως λαμβάνουν χώρα πίσω από κλειστές πόρτες. Επομένως, για τους ανεξάρτητους διεθνείς και εθνικούς μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ζωτικής σημασίας να ανοίγουν αυτές τις πόρτες. Η Υποεπιτροπή του ΟΗΕ για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων κάνει ακριβώς αυτό. Eπισκέπτεται πάνω από 100 φυλακές και άλλα ιδρύματα και παίρνει συνεντεύξεις από περισσότερους από 1.000 κρατούμενους, αξιωματούχους, προσωπικό επιβολής του νόμου και ιατρικό προσωπικό κάθε χρόνο, σε στενή συνεργασία με εθνικούς μηχανισμούς πρόληψης.

Σε όλες τις εργασίες μας, πρέπει να υποστηρίζουμε τα θύματα και να διασφαλίσουμε το σεβασμό για το δικαίωμα τους στην αποκατάσταση και επανένταξη.  Αυτή η προσέγγιση που επικεντρώνεται στα θύματα καθοδηγεί το Εθελοντικό Ταμείο του ΟΗΕ για τα Θύματα Βασανιστηρίων το οποίο βοηθά περίπου 50.000 θύματα βασανιστηρίων ετησίως σε περίπου 80 χώρες. Επίσης, μας έχει βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τις διαφορετικές διαστάσεις των βασανιστηρίων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της σεξουαλικής βίας και της βίας με βάση το φύλο, καθώς και της ειδικής βοήθειας που χρειάζονται διάφορα είδη επιζώντων των βασανιστηρίων.

Τα βασανιστήρια είναι μια βάναυση προσπάθεια να σπάσουν το ηθικό ενός ατόμου.  Σε αυτή τη Διεθνή Ημέρα του ΟΗΕ για τη Συμπαράσταση στα Θύματα Βασανιστηρίων, καλώ όλα τα κράτη να τερματίσουν την ατιμωρησία των δραστών και να εξαλείψουν αυτές τις κατακριτέες πράξεις που προκαλούν την κοινή μας ανθρωπότητα.

70 Years UDHR

WFP El Banner

munsingreece

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.