Πέμπτη, 20 Ιούνιος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

Επίσκεψη του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσ/νίκης στα Γραφεία μας στις Βρυξέλλες.

C 2018

Επίσκεψη μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στα Γραφεία μας στις Βρυξέλλες.

Μας δίνει πάντα πολύ μεγάλη χαρά να υποδεχόμαστε στα Γραφεία μας μαθητές και εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα και να συζητούμε μαζί τους για τα Ηνωμένα Έθνη, τους Στόχους τους και την Ιστορία τους και το πως το έργο τους επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Όπως σήμερα που συναντηθήκαμε με μία ομάδα μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης που ταξίδεψαν στις Βρυξέλλες για να γνωρίσουν την ΕΕ και τα Ηνωμένα Έθνη.

E 2018

Ευχαριστούμε πολύ το Σχολείο,τους μαθητές και τις μαθήτριες για το ενδιαφέρον, τη συμμετοχή τους τους όπως και τους καθηγητές τους για την οργάνωση της επίσκεψής. ιδιαίτερα τους Ιωάννη Αλέκογλου και Αναστασία Ψαλλίδα για όλη τους τη βοήθεια. (Φωτογραφίες: Sophia A. Zaka)

Δημήτρης Φατούρος

Υπεύθυνος Επικοινωνίας για Ελλάδα και Κύπρο

Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ (UNRIC)

 
 
 

 

 

70 Years UDHR

WFP El Banner

munsingreece

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.