Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

Banner 1+2
Banner 3
Banner 4
Banner 5
Banner 6
Banner 7
Banner 8
Banner 9
Banner 10
Banner 11
Banner 12
Banner 13
Banner 14
Banner 15
Banner 16
Banner 16Α
Banner 17
Banner General

4.jpg   

ΣΤΟΧΟΣ 4 - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Προσκεκλημένοι ομιλητές:

Φίλιππος Πλιακούτας, Καθηγητής στα Εκπαιδευτήρια Αργύρη Λαιμού και τα παιδιά της Δ2 τάξης 
Ελένη Ζωγραφάκη, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ 
Αλέξης Κόκκος, Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΕΑΠ