Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

Banner 1+2
Banner 3
Banner 4
Banner 5
Banner 6
Banner 7
Banner 8
Banner 9
Banner 10
Banner 11
Banner 12
Banner 13
Banner 14
Banner 15
Banner 16
Banner 16Α
Banner 17
Banner General

6.jpg    

ΣΤΟΧΟΣ 6 - ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

 

Προσκεκλημένοι ομιλητές:

Γιώργος Καμιζούλης, Πρώην Στέλεχος του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας, Ειδικός επί των υδάτων, Γεωλόγος- Μηχανικός,Περιβαντολόγος
Μαργαρίτα Καραβασίλη, Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Πρώην Γραμματέας του ΥΠΕΧΩΔΕ
Γιάννης Χατζηανέστης, Χημικός Ωκεανογράφος και Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ
Ιάκωβος Γκανούλης Γενικός Γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας