Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

Banner 1+2
Banner 3
Banner 4
Banner 5
Banner 6
Banner 7
Banner 8
Banner 9
Banner 10
Banner 11
Banner 12
Banner 13
Banner 14
Banner 15
Banner 16
Banner 16Α
Banner 17
Banner General

13.jpg    

ΣΤΟΧΟΣ 13 -  ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

 

Προσκεκλημένοι ομιλητές:

Νίκος Χαραλαμπίδης, Διευθυντής της Greenpeace στην Ελλάδα
Μαργαρίτα Καραβασίλη, Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Πρώην Γραμματέας του ΥΠΕΧΩΔΕ
Γρηγόρης Τσάλτας, Πρύτανης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και  Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Περιβαντολογικής 'Ερευνας και Κατάρτισης
Κυριάκος Ψύχας, Προϊστάμενος Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας