Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

Banner 1+2
Banner 3
Banner 4
Banner 5
Banner 6
Banner 7
Banner 8
Banner 9
Banner 10
Banner 11
Banner 12
Banner 13
Banner 14
Banner 15
Banner 16
Banner 16Α
Banner 17
Banner General

 SDG 9

ΣΤΟΧΟΣ 9 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 

Προσκεκλημένοι ομιλητές:

Σωτήρης Πετρόπουλος,Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ.Πάνος Σαμάνης Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Νεοφυών Επιχειρήσεων
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου του ΣΕΒ
Δημήτρης Βέργας, Διευθυντής Επικοινωνίας του ΣΕΒ
Κώστας Φωτάκης, Αναπληρωτής Υπουργός 'Ερευνας και Καινοτομίας