Τρίτη, 18 Ιούνιος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

13 Οκτωβρίου- Διεθνής Ημέρα Μείωσης Φυσικών Καταστροφών


IDDRlogo 2018

Μήνυμα του Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ:  Η φετινή Διεθνής Ημέρα για τη Μείωση των Φυσικών Καταστροφών πέφτει λίγο μετά από τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι στην Ινδονησία, που έδειξαν για άλλη μια φορά την επιτακτική ανάγκη για ανθεκτικότητα και για την ευαισθητοποίηση αναφορικά με τους κινδύνους.

Οι καταστροφές επιφέρουν μεγάλο ανθρώπινο κόστος.

Εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίζονται κάθε χρόνο, χάνοντας τα σπίτια και τις δουλειές τους λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων και σεισμών.

Ωστόσο, όχι όλες οι χώρες αναφέρουν συστηματικά οικονομικές απώλειες από μεγάλες καταστροφές, σύμφωνα με νέα έκθεση που εκπόνησε το Γραφείο του ΟΗΕ για τη Μείωση του Κινδύνου των Φυσικών Καταστροφών.


disaster day 2018

Η φετινή Διεθνής Ημέρα έχει ως στόχο να υπογραμμίσει την ανάγκη για τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις καταστροφές, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους καταγραφής των οικονομικών ζημιών.

Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την πρόοδο στην πρόληψη των κρίσεων.

Για παράδειγμα, η καλύτερη κατανόηση των οικονομικών απωλειών από ακραία καιρικά φαινόμενα μπορεί να συμβάλει στη μεγαλύτερη δράση για την κλιματική αλλαγή και στις αυξημένες φιλοδοξίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Η μέτρηση των οικονομικών απωλειών μπορεί επίσης να παρακινήσει τις κυβερνήσεις να κάνουν περισσότερα για την επίτευξη των στόχων του Πλαισίου Sendai για Μείωση του Κινδύνου των Φυσικών Καταστροφών, το οποίο επιδιώκει σημαντική μείωση των απωλειών λόγω καταστροφών έως το 2030.

Η μείωση των οικονομικών ζημιών από τις καταστροφές έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει τις ζωές και να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην εξάλειψη της φτώχειας.

Καθώς σηματοδοτούμε τη Διεθνή Ημέρα για Μείωση των Φυσικών Καταστροφών, ας επαναλάβουμε τη δέσμευσή μας σε αυτή τη ζωτική προσπάθεια.

70 Years UDHR

WFP El Banner

munsingreece

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.