Τρίτη, 18 Ιούνιος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

9 Οκτωβρίου - Παγκόσμια Ημέρα των Ταχυδρομείων


WPD 2018

Μήνυμα του Αντόνιο Γκουτέρες, ΓΓ ΟΗΕ: Με περισσότερα από 600.000 γραφεία ανά τον κόσμο, ο ταχυδρομικός κλάδος είναι ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα υλικοτεχνικής υποστήριξης στον κόσμο και ένα ζωτικό κέντρο της κοινοτικής ζωής παντού. 

Η φετινή τήρηση της Παγκόσμιας Ημέρας των Ταχυδρομείων υπογραμμίζει την αξία του τομέα αυτού όχι μόνο για την αποστολή του ταχυδρομείου, αλλά και για την καλή εξυπηρέτηση.

Τα ανθεκτικά ταχυδρομικά συστήματα παρέχουν υποστήριξη κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους, καθώς και βασικές πληροφορίες σε περιόδους κρίσης.

World Post Day poster 2018

Το δίκτυο αυτό, μέσω των διεθνών συνθηκών και της έμφασης στην καθολική υπηρεσία, είναι μια σταθερή φωνή για την πολυμερεία και τη δύναμη για την Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030.  Προωθεί επίσης την παιδεία και τον αλφαβητισμό των παιδιών.

Ενθαρρύνω τον ταχυδρομικό τομέα ανά τον κόσμο να συνεχίσει τις αξιέπαινες προσπάθειές του να προωθήσει την πρόοδο για όλους και να επιτύχει τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

70 Years UDHR

WFP El Banner

munsingreece

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.