Τρίτη, 18 Ιούνιος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

Η Επιτροπή του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή προειδοποιεί ότι «χρειάζονται πρωτοφανείς αλλαγές» για να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη μόνο κατά 1,5 ° C

Global Warming

Ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη μόλις κατά 1,5 ° C θα απαιτήσει "σημαντικές και πρωτοφανείς αλλαγές", όπως η εξάλειψη χρήσης άνθρακα για ηλεκτρική ενέργεια για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ανέφερε η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (Intergovernmental Panel on Climate Change), παρουσιάζοντας μια ειδική έκθεση, στην οποία διαπίστωσε πως μερικές από τις απαιτούμενες ενέργειες είναι ήδη δρομολογημένες, αλλά ο κόσμος πρέπει να κινηθεί γρηγορότερα. 

Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος, η κορυφαία κλιματική ομάδα των Ηνωμένων Εθνών, δημοσίευσε την έκθεση από το Ίντσον της Δημοκρατίας της N.Κορέας, όπου εκατοντάδες επιστήμονες και κυβερνητικοί εκπρόσωποι, συζητώντας χιλιάδες ιδέες, προκειμένου να διαμορφώσουν μια εικόνα του τι μπορεί να συμβεί στον πλανήτη και τους κατοίκους του με παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5 ° C (ή 2,7 βαθμούς Φαρενάιτ).

"Ένα από τα βασικά μηνύματα που προκύπτουν εμφανώς από αυτή την έκθεση είναι ότι βλέπουμε ήδη τις συνέπειες του 1 ° C της υπερθέρμανσης του πλανήτη μέσα από πιο ακραίες καιρικές συνθήκες, αυξάνοντας τα επίπεδα της θάλασσας και μειώνοντας τον πάγο της Αρκτικής, μεταξύ άλλων αλλαγών", δήλωσε ο Panmao Zhai, συμπρόεδρος μίας από τις ομάδες εργασίας της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος .

Η Συμφωνία του Παρισιού, η οποία εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 από 195 έθνη κατά την 21η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (United Nations Framework Convention on Climate Change), περιελάμβανε ως στόχο την ενίσχυση της παγκόσμιας δράσης στην απειλή της κλιματικής αλλαγής μέσω " του περιορισμού της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας πολύ χαμηλότερα από τους 2 ° C πάνω από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα και επιδιώκοντας να περιορίσει την αύξηση της θερμοκρασίας σε 1,5 ° C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. "

Αμέσως μετά την έναρξη της έκθεσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι δεν είναι αδύνατος ο περιορισμός της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5 ° C, σύμφωνα με την έκθεση. Ωστόσο, θα απαιτηθεί πρωτοφανής και συλλογική δράση για το κλίμα σε όλους τους τομείς. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.

Global Warning 15o C 2018

Μισός βαθμός Κελσίου είναι μεγάλη υπόθεση

Η έκθεση επισημαίνει ορισμένες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που θα μπορούσαν να αποφευχθούν με τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη σε 1,5 ° C σε σύγκριση με τους 2 ° C ή και περισσότερο.

Για παράδειγμα, έως το 2100, η ​​παγκόσμια άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα ήταν 10 εκατοστά χαμηλότερη με την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5 ° C σε σύγκριση με τους 2 ° C.

Η πιθανότητα ενός Αρκτικού Ωκεανού χωρίς θαλάσσιο πάγο το καλοκαίρι θα ήταν μια φορά ανά αιώνα με παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5 ° C, σε σύγκριση με τουλάχιστον μία φορά τη δεκαετία με 2 ° C.

Επιπλέον, οι κοραλλιογενείς ύφαλοι, που ήδη απειλούνται, θα μειωθούν κατά 70-90% με την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5 ° C, ενώ σχεδόν όλα (> 99%) θα χαθούν με τους 2 ° C, σύμφωνα με την έκθεση.

"Κάθε επιπλέον θερμότητα, ειδικά επειδή η αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5 ° C ή υψηλότερα, αυξάνει τον κίνδυνο που συνδέεται με μακροχρόνιες ή μη αναστρέψιμες αλλαγές, όπως η απώλεια ορισμένων οικοσυστημάτων", δήλωσε ο Hans-Otto Pörtner, Συμπρόεδρος της Ομάδα II της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος.

«Πιθανόν υλοποιήσιμο με τους νόμους της χημείας και της φυσικής», αλλά πρέπει να κινηθούμε γρηγορότερα

"Ο περιορισμός της θερμοκρασίας στους 1,5 ° C είναι δυνατός μέσα από τους νόμους της χημείας και της φυσικής, αλλά αυτό θα απαιτούσε πρωτοφανείς αλλαγές", δήλωσε ο Jim Skea, Συμπρόεδρος της ομάδας εργασίας της Διακυβερνητικής Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος III.

Σε αυτό το πνεύμα, η έκθεση απαιτεί τεράστιες αλλαγές στη γη, την ενέργεια, τη βιομηχανία, τα κτίρια, τις μεταφορές και τις πόλεις. Οι παγκόσμιες καθαρές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα πρέπει να μειωθούν κατά 45% από τα επίπεδα του 2010 έως το 2030 και να φθάσουν στο "καθαρό μηδέν" γύρω στο 2050.

Η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας έστω και προσωρινά ή η υπέρβαση της θερμοκρασίας πάνω από 1,5 ° C θα σήμαινε μεγαλύτερη εξάρτηση από τεχνικές που αφαιρούν CO2 από τον αέρα για να επιστρέψει η παγκόσμια θερμοκρασία κάτω από 1,5 ° C έως το 2100.

Ωστόσο, η έκθεση προειδοποιεί ότι "η αποτελεσματικότητα τέτοιων τεχνικών δεν είναι αποδεδειγμένες σε μεγάλη κλίμακα και μερικές μπορεί να προκαλέσουν σημαντικούς κινδύνους για την αειφόρο ανάπτυξη".

"Ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5 ° C σε σύγκριση με τους 2 ° C θα μείωνε τις προκλήσεις για τα οικοσυστήματα, την ανθρώπινη υγεία και ευημερία, καθιστώντας ευκολότερη την επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών", δήλωσε ο Priyardarshi Shukla, συμπρόεδρος της ομάδας εργασίας Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος ΙΙΙ, αναφερόμενος στους 17 στόχους που υιοθέτησαν τα κράτη μέλη του ΟΗΕ πριν από τρία χρόνια για την προστασία του πλανήτη και την εξασφάλιση της ειρήνης και της ευημερίας όλων των ανθρώπων έως το 2030.

Η νέα έκθεση θα τροφοδοτηθεί σε μια διαδικασία που ονομάζεται «Διάλογος Talanoa», στην οποία τα συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας του Παρισιού θα προβούν σε απολογισμό όσων έχουν επιτευχθεί τα τελευταία τρία χρόνια. Ο διάλογος θα αποτελέσει μέρος της επόμενης διάσκεψης των Κρατών-Μελών της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές, η οποία είναι γνωστή με τη συντομογραφία COP 24, η οποία θα συγκληθεί στο Κατοβίτσε της Πολωνίας τον Δεκέμβριο.

70 Years UDHR

WFP El Banner

munsingreece

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.