Τρίτη, 18 Ιούνιος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

5 Οκτωβρίου - Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών

 

World Teachers Day 2018

Η εκπαίδευση είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και δημόσιο αγαθό. Μεταμορφώνει τις ζωές, μέσω της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Προωθεί την ειρήνη, την ανεκτικότητα και την κοινωνική ένταξη. Είναι καθοριστικής σημασίας για την εξάλειψη της φτώχειας. Και επιτρέπει στα παιδιά και τους νέους να εκπληρώσουν τις δυνατότητές τους.

Σε πολλά μέρη, ωστόσο, τα παιδιά στερούνται του δικαιώματος στην εκπαίδευση λόγω της παγκόσμιας έλλειψης ειδικευμένων και έμπειρων εκπαιδευτικών - ιδιαίτερα γυναικών εκπαιδευτικών σε χώρες με χαμηλό εισόδημα. Παρά τη συνολική αύξηση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, περισσότερα από 263 εκατομμύρια παιδιά και νέοι σε όλο τον κόσμο δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Ένα αποστομωτικό 617 εκατομμυρίων παιδιών και εφήβων - σχεδόν το 60% παγκοσμίως - δεν έχουν κατακτήσει βασική παιδεία ή αριθμητική. Τα πιο φτωχά, περιθωριοποιημένα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ζουν σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, κινδυνεύουν περισσότερο είτε να εγκαταλείψουν το σχολείο είτε να παρακολουθήσουν το σχολείο, αλλά και να μάθουν ελάχιστα.

Η Ατζέντα του 2030, στην οποία έχει δεσμευθεί η διεθνής κοινότητα, απαιτεί την καθολική παιδική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για όλους. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει να επεκτείνουμε την πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση για κάθε παιδί και νέο, να τερματίσουμε τις διακρίσεις σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος και να βελτιώσουμε δραματικά την ποιότητα της εκπαίδευσης και των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αυτοί οι στόχοι, με τη σειρά τους, θα απαιτήσουν αυξημένη παγκόσμια προσφορά ειδικευμένων εκπαιδευτικών - περίπου 69 εκατομμύρια περισσότερα.

World TD 2018

Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαιδευτικών για το 2018 - «Το δικαίωμα στην εκπαίδευση σημαίνει το δικαίωμα σε έναν εκπαιδευμένο εκπαιδευτικό» - αντανακλά αυτή την πραγματικότητα. Απηχεί επίσης τα λόγια της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που υιοθετήθηκε πριν από 70 χρόνια και αναγνωρίζει την εκπαίδευση ως ένα θεμελιώδες δικαίωμα. Σήμερα, υπενθυμίζουμε στις κυβερνήσεις και τη διεθνή κοινότητα τη σημασία της διαφύλαξης αυτού του δικαιώματος επενδύοντας σε ένα ισχυρό εργατικό δυναμικό διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που πλήττονται από συγκρούσεις. Για να διασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά είναι έτοιμα να μάθουν και να πάρουν τη θέση τους στην κοινωνία, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να λάβουν αποτελεσματική κατάρτιση και υποστήριξη που να τους εξοπλίζει ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των σπουδαστών, συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων.

Ωστόσο, οι ελλείψεις των εκπαιδευτικών δυσχεραίνουν τις προσπάθειες για την επίτευξη δίκαιης, χωρίς αποκλεισμούς, ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους - ιδίως σε χώρες που πλήττονται από εκτεταμένη φτώχεια και παρατεταμένες κρίσεις, καθώς και σε περιοχές όπου ο πληθυσμός των νέων αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Για την κάλυψη της ζήτησης νέων εκπαιδευτικών, οι εκπαιδευτικές αρχές συχνά απασχολούν άτομα με μικρή ή καθόλου κατάρτιση ή μειώνοντας τα απαιτούμενα προσόντα. Κάποιοι δάσκαλοι καλούνται να διδάξουν μαθήματα για τα οποία δεν έχουν παιδαγωγική κατάρτιση. Στις χώρες με χαμηλό εισόδημα, η αντιμετώπιση της έλλειψης εκπαιδευτικών οδήγησε σε δραστική αύξηση των μεγεθών τάξεων, με καταστροφικό αντίκτυπο στην ποιότητα της εκπαίδευσης και του φόρτου εργασίας των εκπαιδευτικών.

Ως αποτέλεσμα, τα πλέον περιθωριοποιημένα και αποκλεισμένα παιδιά τείνουν να διδάσκονται από τους λιγότερο έμπειρους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ενδέχεται να είναι με συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης και να μην λαμβάνουν εκπαίδευση πριν ή κατά τη διάρκεια της θητείας. Οι διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης ή κρίσης ενδέχεται να μην εκπαιδεύονται για να ανταποκριθούν στις πολύπλοκες ανάγκες των ευάλωτων παιδιών, ιδιαίτερα των κοριτσιών, που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας ένοπλων συγκρούσεων, βίας ή φυσικής καταστροφής.

Παρά τη γενικευμένη αναγνώριση ότι οι δάσκαλοι είναι καθοριστικοί για την επίτευξη ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους, η διδασκαλία εξακολουθεί να μην θεωρείται ευρέως ως αξιόλογο επάγγελμα. Το χαμηλό του κύρος καθυστερεί τις προσπάθειες για πρόσληψη και διατήρηση εκπαιδευτικών σε πλούσιες και φτωχές χώρες. Σε απάντηση, οι κυβερνήσεις και οι εκπαιδευτικοί εταίροι πρέπει να λάβουν αποφασιστικές ενέργειες για τη βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης για νέους και εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να λαμβάνουν ποιοτική αρχική εκπαίδευση, να μυηθούν αποτελεσματικά στο επάγγελμα και να έχουν ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη υψηλής ποιότητας για να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Και πρέπει να προβάλλουν στο κοινό ότι η διδασκαλία είναι ένα αξιόλογο επάγγελμα, παρέχοντας αξιοπρεπείς μισθούς και βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας για τους εκπαιδευτικούς σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης.

Σε αυτή τη Παγκόσμια Ημέρα των Καθηγητών, καθώς γιορτάζουμε τις σημαντικές συνεισφορές των εκπαιδευτικών βελτιώνοντας τη ζωή των παιδιών και της νεολαίας σε όλο τον κόσμο, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να αυξήσουμε την παγκόσμια προσφορά ειδικευμένων εκπαιδευτικών. Καλούμε όλες τις κυβερνήσεις και τη διεθνή κοινότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν την προσπάθεια, έτσι ώστε όλα τα παιδιά και οι νέοι, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις τους, μπορούν να εξασφαλίσουν το δικαίωμά τους στην ποιοτική εκπαίδευση και ένα καλύτερο μέλλον.

Κοινό μήνυμα από την κ. Audrey Azoulay, Γενική Διευθύντρια της UNESCO, Guy Ryder, Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Henrietta H. Fore, Εκτελεστική Διευθύντρια της UNICEF, Achim Steiner, Διευθυντής του UNDP και David Edwards, Γενικός Γραμματέας, Διεθνής Εκπαίδευση με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαιδευτικών

 

70 Years UDHR

WFP El Banner

munsingreece

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.