Τρίτη, 16 Ιούλιος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

26 Ιουνίου 2018- Διεθνής Ημέρα Συμπαράστασης σε Θύματα Βασανιστηρίων

featured image index 1

Μήνυμα Γενικού Γραμματεά, Αντόνιο Γκουτέρες

"Αυτή η ημέρα αναγνωρίζει και τιμά τους πολλούς επιζώντες βασανιστηρίων παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν βασανιστεί για τις πολιτικές ή άλλες απόψεις τους, εκείνους που παγιδεύονται στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή εκείνοι που έχουν βασανιστεί απλώς λόγω των διαφορών τους. Τα θύματα βασανιστηρίων έχουν δικαίωμα σε αποτελεσματική θεραπεία, αποκατάσταση και επανόρθωση.

Η απόλυτη απαγόρευση των βασανιστηρίων έχει καθοριστεί με σαφήνεια στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων.  Πολλά έχουν επιτευχθεί στον αγώνα κατά αυτής και άλλων σκληρών, απάνθρωπων και εξευτελιστικών τιμωριών και πρακτικών, αλλά απαιτούνται ακόμη περισσότερες ενέργειες για την πλήρη εξάλειψη των βασανιστηρίων.  Τα βασανιστήρια παραμένουν απαράδεκτα και αδικαιολόγητα ανά πάσα στιγμή, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, πολιτικής αστάθειας ή ακόμη και στη διάρκεια πολέμου. 

Την ημέρα αυτή, ας αποτίσουμε φόρο τιμής σε όλους όσοι είναι αλληλέγγυοι με τα θύματα και τις οικογένειές τους - και ας επιβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας να τερματίσουμε αυτήν την αποτρόπαιη και αχρείαστη πρακτική."

70 Years UDHR

WFP El Banner

munsingreece

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.