Δευτέρα, 20 Μάιος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

13 Ιουνίου 2018- Διεθνής Ημέρα Ενημέρωσης Για Τον Αλφισμό

featured image sgmessage

Μήνυμα Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικού Γραμματέα:

Γκουτέρες φωτογραφία"Ο αλφισμός είναι μια γενετική πάθηση που επηρεάζει τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από τη φυλή, την εθνικότητα ή το φύλο.

Ωστόσο, δυστυχώς, τα άτομα με αλφισμό εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλης κλίμακας διακρίσεις, στιγματισμό και κοινωνικό αποκλεισμό. Πολλοί, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των γυναικών, είναι εξαιρετικά ευάλωτοι, απομονωμένοι και υπόκεινται σε κακοποίηση και βία. 

Η έγκριση ενός Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για τον Αλφισμό στην Αφρική από την Αφρικανική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Δικαιώματα των Λαών καθώς και από το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα. Αλλά μπορούν να γίνουν πολλά περισσότερα σε παγκόσμιο επίπεδο για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κατάσταση των ανθρώπων με αλφισμό.

Η Ατζέντα του 2030 για την βιώσιμη ανάπτυξη υπόσχεται να μην αφήσει κανέναν πίσω. Η Διεθνής Ημέρα Ενημέρωσης για τον Αλφισμό αποτελεί μια ευκαιρία να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας προς τους ανθρώπους με αλφισμό και να αγωνιστούμε μαζί ώστε εκείνοι που συχνά αφήνονται πίσω να μπορέσουν να ζουν χωρίς διακρίσεις και φόβο και να έχουν την εξουσία να απολαμβάνουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματά τους."

70 Years UDHR

WFP El Banner

munsingreece

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.