Κυριακή, 17 Φεβρουάριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

25 Μαΐου 2018 - Hμέρα της Αφρικής

 woman el fasher north darfur uses water roller easily and efficiently carrying water 0

Μήνυμα Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ

Η Αφρική οικοδομεί όλο και περισσότερο το δικό της μέλλον. Ό,τι είναι καλό για την Αφρική είναι καλό για τον κόσμο.

 Φέτος τον Μάρτιο, οι ηγέτες της Αφρικής εγκαινίασαν την Αφρικανική Ηπειρωτική Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών. Αντιπροσωπεύοντας μια από τις μεγαλύτερες αγορές στον κόσμο με 1,2 δισεκατομμύρια καταναλωτές, η ζώνη ελεύθερου εμπορίου μπορεί να ενισχύσει την περιφερειακή ολοκλήρωση, να δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για τους νέους Αφρικανούς, να μετριάσει τη φτώχεια και να οδηγήσει σε πιο σταθερές και ειρηνικές κοινωνίες.

Αυτό είναι μόνο το πιο πρόσφατο παράδειγμα επιτυχίας κάτω από την ομπρέλα της Αφρικανικής Ένωσης - πρώην Οργάνωση Αφρικανικής Ενότητας - η οποία γιορτάζει την 55η της επέτειο. Σε όλη την Αφρική, το επιχειρηματικό πνεύμα είναι ακμαίο, η πρόσβαση στην εκπαίδευση έχει αυξηθεί και η παιδική θνησιμότητα έχει μειωθεί. Περισσότερες γυναίκες υπηρετούν στα κοινοβούλια και η οικονομική ανάπτυξη σε πολλές χώρες είναι υψηλότερη από ό, τι σε άλλα μέρη του κόσμου.

Η Αφρική οικοδομεί όλο και περισσότερο το δικό της μέλλον. Το όραμα-οδηγός για την ανάπτυξη της Αφρικής είναι η Ατζέντα της Αφρικανικής Ένωσης για το 2063. Πλήρως συμπληρωματική προς την Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ως το 2030, η Ατζέντα 2063 παρέχει ένα θεμέλιο για την ανθεκτικότητα, την κοινωνική και οικονομική πρόοδο για ολόκληρη την ήπειρο. Τα Ηνωμένα Έθνη είναι απολύτως προσηλωμένα στη στήριξη των προσπαθειών της Αφρικής. Για το λόγο αυτό, οι δύο οργανισμοί υιοθέτησαν το προηγούμενο έτος μία σειρά πλαισίων για την ειρήνη, την ασφάλεια και για τη συνεπή εφαρμογή της Ατζέντας 2063 και της Ατζέντας 2030.

Η ειρήνη και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος - το ένα δεν δύναται να επιτευχθεί χωρίς το άλλο. Για την προαγωγή της ειρήνης, τα Ηνωμένα Έθνη θα εξακολουθήσουν να υποστηρίζουν την πρόληψη. Πρέπει να ενισχύσουμε συλλογικά τη δυνατότητα να ανιχνεύουμε και να εξουδετερώνουμε τις κρίσεις προτού κλιμακωθούν και να βελτιώσουμε τα εργαλεία αντιμετώπισης των αιτιών τους. Τα Ηνωμένα Έθνη θα εργαστούν και για την στήριξη της δέσμευσης της Αφρικανικής Ένωσης να «Σιωπήσουν τα 'Όπλα» έως το 2020 και να προωθήσουν τον απαραίτητο ρόλο των γυναικών και των νέων στην πρόληψη των συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης.

Για την Ημέρα της Αφρικής, καλώ όλα τα έθνη να στηρίξουν μια ειρηνική και ακμάζουσα Αφρική. Ό,τι είναι καλό για την Αφρική είναι καλό για τον κόσμο.

70 Years UDHR

WFP El Banner

munsingreece

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.