Κυριακή, 20 Ιανουάριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

22 Μαΐου 2018 - Διεθνής Ημέρα για την Βιοποικιλότητα Μήνυμα Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ

713607 guterres

"Η προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων και η εξασφάλιση πρόσβασης σε υπηρεσίες του οικοσυστήματος είναι απαραίτητες για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας."

Η πλούσια ποικιλία της ζωής στη Γη είναι απαραίτητη για τo καλό και την ευημερία των ανθρώπων σήμερα, αλλά και στις επόμενες γενιές. Γι' αυτό, πριν από 25 χρόνια, τα έθνη του κόσμου υιοθέτησαν τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα. Η σύμβαση έχει τρεις στόχους: την παγκόσμια προστασία της βιοποικιλότητας, την αειφόρο χρήση της και τη δίκαιη κατανομή των ωφελειών της. Η επίτευξη αυτών των στόχων είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων μας για βιώσιμη ανάπτυξη.

 Η προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων και η εξασφάλιση πρόσβασης σε υπηρεσίες του οικοσυστήματος είναι απαραίτητες για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας. Η μείωση της αποψίλωσης και της διάβρωσης της γης και η ενίσχυση των αποθεμάτων άνθρακα στα δάση, στις ξηρές περιοχές, στις ορεινές περιοχές και στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις απαιτούνται για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Ταυτόχρονα, η προστασία της βιοποικιλότητας των δασών και των λεκανών απορροής συμβάλλει στην παροχή καθαρού και άφθονου νερού.

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα οφέλη της βιοποικιλότητας. Ωστόσο, παρά την γνώση αυτών των δεδομένων, η απώλεια βιοποικιλότητας συνεχίζεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι να ενταθούν οι προσπάθειες και να οικοδομήσουμε τις προσπάθειές μας επάνω στις επιτυχίες μας.

Φέτος, τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης θα αρχίσουν να εργάζονται για ένα νέο σχέδιο δράσης για να εξασφαλίσουν ότι, έως το 2050, η βιοποικιλότητα εκτιμάται, συντηρείται, αποκαθίσταται και χρησιμοποιείται με σύνεση προς όφελος όλων των ανθρώπων. Όλος ο κόσμος πρέπει να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια. Σε αυτήν τη Διεθνή Ημέρα Βιοποικιλότητας καλώ τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να δράσουν για να προστατεύσουν τη φύση που μας συντηρεί. Το συλλογικό μας μέλλον βασίζεται σε αυτή τη δράση.

 

 

70 Years UDHR

WFP El Banner

munsingreece

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.