Δευτέρα, 25 Μάρτιος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

Δήλωση του Γενικού Γραμματέα για το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (ΚΟΣΔ)

"Είμαι βαθιά ανήσυχος από τη σημερινή ανακοίνωση ότι οι  Ηνωμένες Πολιτείες  θα αποχωρήσουν από το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (ΚΟΣΔ) και θα ξεκινήσουν την επαναφορά των  κυρώσεων από τις ΗΠΑ.

Έχω συστηματικά επαναλάβει πως το ΚΟΣΔ αποτελεί ένα μείζον επίτευγμα για τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων και την διπλωματία και έχει συμβάλει  στην τοπική και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Είναι απαραίτητο να ακουστούν όλοι οι  προβληματισμοί σχετικά με την υιοθέτηση του Σχεδίου μέσω των μηχανισμών που έχουν δημιουργηθεί στο ΚΟΣΔ. Ζητήματα έμμεσα συσχετιζόμενα με το ΚΟΣΔ πρέπει να αντιμετωπίζονται χωρίς προκαταλήψεις, ώστε να διατηρηθεί η συμφωνία και τα επιτεύγματά της.

Καλώ τα υπόλοιπα μέρη του ΚΟΣΔ να συμμορφωθούν πλήρως με τις αντίστοιχες δεσμεύσεις τους υπό το ΚΟΣΔ και όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να στηρίξουν αυτή τη συμφωνία." 

Ανεπίσημη μετάφραση στα Ελληνικά  του ακόλουθου Αγγλικού κειμένου:

Statement by the Secretary-General on the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)

I am deeply concerned by today’s announcement that the United States will be withdrawing from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) and will begin reinstating US sanctions.

I have consistently reiterated that the JCPOA represents a major achievement in nuclear non-proliferation and diplomacy and has contributed to regional and international peace and security. 

It is essential that all concerns regarding the implementation of the Plan be addressed through the mechanisms established in the JCPOA. Issues not directly related to the JCPOA should be addressed without prejudice to preserving the agreement and its accomplishments.

I call on other JCPOA participants to abide fully by their respective commitments under the JCPOA and on all other Member States to support this agreement.

70 Years UDHR

WFP El Banner

munsingreece

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.