Δευτέρα, 25 Μάρτιος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επικροτεί την πραγματικά ιστορική διάσκεψη κορυφής μεταξύ των ηγετών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και της Δημοκρατίας της Κορέας.

747479 Guterres

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ χαιρετίζει την πραγματικά ιστορική διάσκεψη κορυφής μεταξύ των ηγετών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και της Δημοκρατίας της Κορέας. Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο συγκινήθηκαν από την ισχυρή εικόνα των δύο ηγετών που συναντήθηκαν για να προωθήσουν την αρμονία και την ειρήνη στην Κορεατική Χερσόνησο.

Ο Γενικός Γραμματέας χαιρετίζει το θάρρος και την ηγεσία που οδήγησαν σε σημαντικές δεσμεύσεις και συμφωνημένες ενέργειες που περιγράφονται στη Διακήρυξη Panmunjom για την Ειρήνη, την Ευημερία και την Ενοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου. Είναι βέβαιος οτι τα μέρη θα στηρίξουν την πρώτη τους συνάντηση και θα εφαρμόσουν γρήγορα όλες τις συμφωνημένες ενέργειες για την περαιτέρω ενίσχυση και εμπιστοσύνη μεταξύ των Κορεατών, θα συνομιλήσουν ειρηνικά, και θα προοδεύσουν προς τη βιώσιμη ειρήνη και την επαληθεύσιμη αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου. Αναμένει ότι τα κεκτημένα αυτά θα εδραιωθούν και θα προχωρήσουν στη Σύνοδο Κορυφής μεταξύ των αρχηγών των Ηνωμένων Πολιτειών και της ΛΔΚ που αναμένεται να λάβουν χώρα στο εγγύς μέλλον.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επαναλαμβάνει τη δέσμευσή και την ετοιμότητά του για περαιτέρω συνδρομή σε αυτές τις σημαντικές διαδικασίες.

70 Years UDHR

WFP El Banner

munsingreece

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.