Τρίτη, 19 Μάρτιος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

2 Απριλίου 2018 - Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για τον Αυτισμό

featured image index

 Μήνυμα Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ:

"Στην Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για τον Αυτισμό, υποστηρίζουμε τα δικαιώματα των ατόμων με αυτισμό και παίρνουμε θέση ενάντια στις διακρίσεις.

Ο φετινός εορτασμός υπογραμμίζει τη σημασία της ενδυνάμωσης των γυναικών και των κοριτσιών με αυτισμό. Αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εμποδίων πρόσβασης στην εκπαίδευση και το χώρο εργασίας ισότιμα με τους υπολοίπους, της άρνησης των δικαιωμάτων αναπαραγωγής τους και της ελευθερίας επιλογής, καθώς και της έλλειψης συμμετοχής στη χάραξη πολιτικής επάνω σε θέματα που τις αφορούν.

fingerΤο έργο μας για την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών πρέπει να συμπεριλάβει όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια του κόσμου.  Και οι προσπάθειές μας για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης πρέπει να υποστηρίξουν την βασική υπόσχεση της Ατζέντας για το 2030: κανείς δεν μένει πίσω.

Στην Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για τον Αυτισμό, ας ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας να προωθήσουμε την πλήρη ένταξη και συμμετοχή όλων των ατόμων με αυτισμό και να διασφαλίσουμε ότι έχουν την απαραίτητη στήριξη για να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους και τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους."

70 Years UDHR

WFP El Banner

munsingreece

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.