Κυριακή, 24 Μάρτιος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

Τα Ηνωμένα 'Εθνη στο Πολιτικό της Νομικής Αθηνών.

2

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και η Καθηγήτρια του κυρία Εμμανουέλα Δούση, διοργάνωσαν την προηγούμενη Παρεσκευή μία εξαιρετική εκδήλωση κατά τη διάρκεια της οποίας είχα τη χαρά να ενημερώσω πάνω από 100 φοιτητές τις ευκαιρίες απασχόλησης και πρακτικής άσκησης με τα Ηνωμένα Έθνη.

Ασφαλώς η συζήτηση σύντομα περιεστράφηκε γενικότερα στο έργο των Ηνωμένων Εθνών και το πως αυτό επηρεάζει την καθημερινότητα των ανθρώπων. Οι 17 Στόχοι του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με τους οποίους τα παιδιά ευχαρίστως φωτογραφήθηκαν βρέθηκαν επίσης το επίκεντρο της συζήτησης μας. Συμφωνήσαμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για του χρόνου το αργότερο. Μέχρι τότε εύχομαι στις φοιτήτριες και στούς φοιτητές ό,τι καλύτερο και τους ευχαριστώ πολύ - όπως και την καθηγήτριά τους κυρία Δούση - για την εξαιρετική υποδοχή και φιλοξενία.

Δημήτρης Φατούρος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας για Ελλάδα και Κύπρο
Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ (UNRIC)

#yourGoalGreece #SDGs_Greece #theUNinGreek

Μάθε περισσότερα για τους 17 Στοχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο http://unric.org/sdgs-in-greek  και "υιοθέτησε" έναν ή περισσότερους για να αλλάξουμε τον Κόσμο μας μέχρι το 2030.

Μέχρι το 2030 μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Μαζί !!

70 Years UDHR

WFP El Banner

munsingreece

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.