Σάββατο, 19 Ιανουάριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

Οι Δήμοι της Ελλάδος στηρίζουν τους 17 Στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

KEDE

Φωτογραφία από τη σημερινή πανηγυρική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής ‘Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) στα γραφεία της ‘Ενωσης στις Βρυξέλλες υπό τον πρόεδρο της Δήμαρχο Αμαρουσίου κύριο Γιώργο Πατούλη.

Είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε εν συντομία στους κύριους Δημάρχους, Περιφερειάρχες και στα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησηςτο έργο των Ηνωμένων Εθνών, τη συνεχή, στενή συνεργασία του Οργανισμού με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους 17 Στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με έμφαση στον Στόχο 11 για Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες.

Την παρουσίαση ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας - παρουσία Ελλήνων ευρωβουλευτών, μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου και μελών της Επιτροπής των Περιφερειών. Τα Ηνωμένα Έθνη πήρα το κομμάτι τους.

Ευχαριστούμε πολύ τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κύριο Γιώργο Πατούλη και την υπεύθυνη του γραφείου της ΚΕΔΕ στις Βρυξέλλες κυρία Κατερίνα Καράβολα για την πρόσκληση και την εξαιρετική συνεργασία. Είμαστε πάντα στη διάθεσή τους για κάθε κοινή δράση για τη διάδοση και την υλοποίηση των Στόχων.

Δημήτρης Φατούρος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας για Ελλάδα και Κύπρο
Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ (UNRIC)

70 Years UDHR

WFP El Banner

munsingreece

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.