Τρίτη, 11 Δεκέμβριος 2018

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

Αντόνιο Γκουτέρες: Η διαχείριση της μετανάστευσης επείγουσα προτεραιότητα για τη διεθνή συνεργασία.

37932208161 13b3db14ea o

Παρουσίαση 'Eκθεσης για τη Μετανάστευση.

Η μετανάστευση είναι μία διευρυνόμενη  παγκόσμια πραγματικότητα αναφέρει ο Αντόνιο Γκουτέρες Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ σε έκθεση  του ΟΗΕ που παρουσιάστηκε σήμερα.

«Η διαχείριση της μετανάστευσης είναι μία επείγουσα προτεραιότητα για τη διεθνή συνεργασία σήμερα» αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού.  

Ο κ. Γκουτέρες  υπογραμμίζει ότι η μετανάστευση είναι η ατμομηχανή της οικονομικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της  βιώσιμης ανάπτυξης. Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η μετανάστευση είναι κοινωνικά και οικονομικά ωφέλιμη τόσο για τους ίδιους τους μετανάστες όσο και για τις κοινωνίες που τους υποδέχονται.

Η έκθεση αναφέρει ότι σήμερα υπάρχουν περίπου 258 εκατομμύρια διεθνείς μετανάστες, ή το 3,4% του διεθνούς πληθυσμού ενώ αυτός αριθμός αναμένεται να αυξηθεί.

Η έκθεση αναφέρει ακόμα ότι περίπου 6 εκατομμύρια μετανάστες βρίσκονται παγιδευμένοι  σε συνθήκες εξαναγκαστικής εργασίας ενώ η πρόσφατη μεγάλης κλίμακας μετακίνηση μεταναστών και προσφύγων έχουν δημιουργήσει μία μεγάλη ανθρωπιστική κρίση.

Τέλος, η έκθεση υπογραμμίζει τα οικονομικά οφέλη από τη μετανάστευση ενώ ο Γενικός Γραμματέας ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να συνεργαστούν για την δημιουργία ενός παραγωγικού και ανθρώπινου συστήματος παγκόσμιας  μετανάστευσης.

70 Years UDHR

WFP El Banner

munsingreece

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.