Παρασκευή, 23 Μάρτιος 2018

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

1η Δεκεμβρίου 2017 - Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS

474820

Michel Sidibe, Εκτελεστικός Διευθυντής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για το AIDS (UNAIDS): Παρά τις επιτυχίες, το AIDS δεν έχει ακόμα τελειώσει.

Ο κόσμος δεν θα καταφέρει να πετύχει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης – οι οποίο περιλαμβάνουν τον στόχο της εξάλειψης του AIDS μέχρι το 2030 – χωρίς πρώτα να κατακτήσει το δικαίωμα στην υγεία. Το δικαίωμα στην υγεία είναι αλληλένδετο με ένα εύρος άλλων δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην αποχέτευση, στην τροφή, στην αξιοπρεπή στέγαση, στις υγιεινές συνθήκες εργασίας και στο καθαρό περιβάλλον.

Κάθε χρόνο στην Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, θυμόμαστε τα μέλη της οικογένειάς μας και τους φίλους μας που έχουν πεθάνει από ασθένειες σχετικές με το AIDS και ανανεώνουμε την δέσμευσή μας για αλληλεγγύη σε όσους ζουν με ή έχουν προσβληθεί από το AIDS.

Φέτος, έχει σημειωθεί πρόοδος όσο αφορά την επίτευξη των στόχων της θεραπείας 90-90-90 για την εξάλειψη του AIDS μέχρι το 2030. Σχεδόν 21 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν με τον ιό HIV λαμβάνουν την θεραπεία και οι νέες μολύνσεις από τον ιό HIV αλλά και οι σχετικό με το AIDS θάνατοι έχουν μειωθεί σε πολλά μέρη του κόσμου.

Παρά τις επιτυχίες, το AIDS δεν έχει ακόμη τελειώσει. Ωστόσο μπορούμε να διασφαλίζουμε πως όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα μπορούν να απολαύσουν το δικαίωμά τους στην υγεία.

WFP El Banner

munsingreece

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.