Πέμπτη, 22 Φεβρουάριος 2018

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σλοβακίας Miroslav Lajcák, επόμενος Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

723885Miroslav

Η Γενική Συνέλευση των Hνωμένων Eθνών εξέλεξε δια βοής τον Υπουργό Εξωτερικών της Σλοβακίας Miroslav Lajcák ως τον επόμενο Πρόεδρο της 72ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Μετά την εκλογή του στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ο κύριος αναφέρθηκε στις έξι προτεραιότητες της θητείας του: O άνθρωπος, η ειρήνη, η μετανάστευση, οι Στόχοι του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η δράση για το κλίμα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

" Σίγουρα πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για να φέρουμε τα Ηνωμένα Έθνη πιο κοντά στον πολίτη. Ο κοινός μας στόχος είναι να δημιουργήσουμε ισχυρότερα Ηνωμένα Έθνη που θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες που έχει ο κόσμος από αυτά. Ο κύριος Lajcák ζήτησε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ανάμεσα στα Ηνωμένα Έθνη και τα κράτη-μέλη τονίζοντας ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να προχωρήσει το πρόγραμμα μεταρρύθμισης του Οργανισμού."

WFP El Banner

munsingreece

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.