Κυριακή, 25 Φεβρουάριος 2018

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

UNICEF: Aριθμός - ρεκόρ των ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών και προσφύγων

05 18 2017Macedonia

Ο αριθμός των παιδιών που ταξιδεύουν μόνα τους έχει πενταπλασιαστεί  από το 2010 ανακοίνωσε η UNICEF προειδοποιώντας ότι πολλοί νέοι πρόσφυγες και μετανάστες παίρνουν πολύ επικίνδυνους δρόμους, συχνά στο έλεος των διακινητών, προκειμένου να φτάσουν στον προορισμό τους.

Τουλάχιστον 300 χιλιάδες ασυνόδευτα και αποκομμένα από την οικογένεια τους παιδιά αναφέρθηκαν σε περίπου 80 χώρες το 2015 και 2016, σε σύγκριση με τα 66.000 παιδιά το 2010 και 2011 σύμφωνα με τη νέα έκθεση της UNICEF  "'Ενα παιδί είναι παιδί. Προστατεύοντας τα παιδιά που ταξιδεύουν από τη βία, την κακοποίηση και την εκμετάλλευση"  η οποία παρουσιάζει μία  παγκόσμια εικόνα των παιδιών μεταναστών και προσφύγων,  τα κίνητρα πίσω από τα ταξίδια τους και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν στη διαδρομή τους.

 Η UNICEF καλεί της κυβερνήσεις να υιοθετήσουν μία ατζέντα 6 σημείων για την προστασία των παιδιών, τον τερματσιμό της κράτησής τους, την εκπαίδευσή τους και την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας, όπως και την λήψη μέτρων για την καταπολέμηση του ρατσιμού και της ξενοφοβίας. 

Περισσότερα εδώ.

WFP El Banner

munsingreece

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.