Κυριακή, 25 Φεβρουάριος 2018

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

Γκουτέρες: η παγκοσμιοποίηση και η τεχνολογική πρόοδος έχουν συμβάλει στον πλούτο και την οικονομική ανάπτυξη αλλά ταυτόχρονα και στην αύξηση των ανισοτήτων.

London Calling

Σε μία ανοιχτή ομιλία του στο Λονδίνο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες υπογράμμισε την ανάγκη για τη μεταρρύθμιση των Ηνωμένων εθνών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις κυρίες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος  μας όπως η μεταβαλλόμενη διαφορετική φύση των συγκρούσεων.

Μιλώντας σε ένα κοινό σχεδόν 2000 ατόμων, μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, πανεπιστημιακών,και άλλων σε μία εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ηνωμένων Εθνών του Ηνωμένου Βασιλείου,  ο κύριος Γκουτέρες είπε ότι πολλές συγκρούσεις συμβαίνουν στο εσωτερικό των χωρών και όχι ανάμεσα σε χώρες.

Τόνισε επίσης ότι η ευπάθεια των πολιτικών, οικονομικών και οικολογικών περιβαλλόντων σε πολλά μέρη του κόσμου, μεταξύ των οποίων οι δυσκολίες ανάμεσα σε κοινότητες, πολιτισμός και θρησκείες, έχουν αποτελέσει την γενεσιουργό αιτία πολλών συγκρούσεων.

Ταυτόχρονα,  η παγκοσμιοποίηση και η τεχνολογική πρόοδος έχουν συμβάλει στον πλούτο και την οικονομική ανάπτυξη αλλά ταυτόχρονα και στην αύξηση των ανισοτήτων. Αυτό έχει δημιουργήσει την έλλειψη εμπιστοσύνης στην πολυμερή προσέγγιση. Θα διασώσουμε την πολυμερή προσέγγιση πρέπει να παραμείνουμε ισχυρά δεσμευμένοι στην μεταρρύθμιση των πολυμερών οργανισμών.

Ο κύριος Γκουτέρες υπογράμμισε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία ανάμεσα στους τρεις πυλώνες του έργου των Ηνωμένων Εθνών – ειρήνη και ασφάλεια, ανάπτυξη και ανθρώπινα δικαιώματα -  προκειμένου οι διαθέσιμοι πόροι να κατευθυνθούν στην πρόληψη των κρίσεων.

Για τον λόγο αυτό, πρόσθεσε, έχει ο ίδιος αναλάβει μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες μεταξύ των οποίων η αλλαγή στην αρχιτεκτονική της ειρήνης και ασφάλειας, η καλύτερη ευθυγράμμιση  του συστήματος ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη, και η μεταρρύθμιση της διοίκησης.

Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε ότι η πράσινη επιχειρηματικότητα είναι καλή επιχειρηματικότητα και υπογράμμισε τα Ηνωμένα 'Εθνη θα συνεχίζουν να κινητοποιούν την διεθνή κοινότητα για το θέμα της κλιματικής αλλαγής.

WFP El Banner

munsingreece

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.