Κυριακή, 25 Φεβρουάριος 2018

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

Φεντερίκα Μογκερίνι: Πιστεύουμε στα Ηνωμένα Έθνη γιατί πιστεύουμε στις ίδιες αξίες.

721759

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταστεί τα τελευταία 60 χρόνια της ύπαρξής της μία υπερδύναμη ειρήνης.  Όχι μόνο για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια αλλά και για τη βιώσιμη ανάπτυξη για όλους. Αυτό εξηγεί γιατί όλες οι δράσεις μας, όλες οι πρωτοβουλίες μας λαμβάνονται πάντα σε πλήρη συντονισμό και συνεργασία με τα Ηνωμένα 'Εθνη, είπε στο Συμβούλιο Ασφαλείας η Φεντερίκα Μογκερίνι, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Ο τρόπος της Ευρώπης είναι ο τρόπος των Ηνωμένων Εθνών. Πιστεύουμε στα Ηνωμένα Έθνη γιατί πιστεύουμε στις ίδιες αξίες. Οι κοινωνίες μας έχουν χτιστεί πάνω στα ίδια θεμελιώδη ιδανικά, πρόσθεσε η κυρία Μογκερίνι κατά την  ετήσια ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την συνεργασία ΕΕ - ΟΗΕ.

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης συμβάλλουν  περίπου στο 40% στον προϋπολογισμό των Ηνωμένων Εθνών για τις ειρηνευτικές επιχείρησης. Μέσω των εθελοντικών συνεισφορών η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει επίσης τον μισό προϋπολογισμό ταμείων και υπηρεσιών του ΟΗΕ, όπως το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων, η UNICEF και η  Ύπατη αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρη και να μιλήσω με ευθύτητα προς τους αμερικανούς φίλους μας. Είναι απαραίτητο για όλους να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτές τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών.

Είναι  τόσο σημαντικές για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια όσο  και οι αμυντικές δαπάνες και μερικές φορές  ακόμα περισσότερο.

EU UN

 

WFP El Banner

munsingreece

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.