Σάββατο, 24 Μάρτιος 2018

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θεσπίζει Παγκόσμια Ημέρα για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

small medium international day

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην επίτευξη των νέων παγκόσμιων στόχων για την ανάπτυξη, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών επέλεξε την 27η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε χωρίς ψηφοφορία, το σώμα, που αποτελείται από 193 μέλη κάλεσε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, φορείς των Ηνωμένων Εθνών και οργανώσεις να τηρούν την Παγκόσμια ημέρα και να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες για την συμβολής τους στην Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που υιοθετήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015.

Το ψήφισμα εισήχθη από την αντιπροσωπεία της Αργεντινής, με τον εκπρόσωπο να δηλώνει πως παραπάνω από το 95% των επιχειρήσεων στον κόσμο είναι μικρές και μεσαίου μεγέθους και αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

«Πράγματι, αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να αποτελέσουν την κινητήριο δύναμη για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος, ευχαριστώντας τη συμβολή του Διεθνούς Συμβουλίου για τις Μικρές Επιχειρήσεις στη δημιουργία της Παγκόσμιας ημέρας.

Το Διεθνές Συμβούλιο για τις Μικρές Επιχειρήσεις πραγματοποίησε την 61η Ετήσια Παγκόσμια Διάσκεψη το προηγούμενο έτος στα Ηνωμένα Έθνη, όπου είχαν συμμετάσχει περισσότερες από 55 χώρες. Σε αυτή τη Διάσκεψη το Διεθνές Συμβούλιο τόνισε την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας μιας Ημέρας για την αναγνώριση του ρόλου των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην ανάπτυξη της οικονομίας.

WFP El Banner

munsingreece

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.