Σάββατο, 24 Μάρτιος 2018

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

21 Φεβρουαρίου 2017: Διεθνής Ημέρα Μητρικής Γλώσσας

Irina

Μήνυμα Ιρίανας Μπόκοβα,  Γενικής Διευθύντριας της UNESCO: Η πρόσβαση στη γλωσσική ποικιλομορφία εξάπτει την περιέργεια και ενισχύει την αμοιβαία κατανόηση των λαών. Για το λόγο αυτό, η εκμάθηση γλωσσών αποτελεί υπόσχεση ειρήνης, καινοτομίας και δημιουργικότητας

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μητρικής Γλώσσας, η UNESCO επιβεβαιώνει την ολόψυχη δέσμευσή της για γλωσσική ποικιλομορφία και πολυγλωσσία. Οι γλώσσες εκφράζουν αυτό που είμαστε, δομούν τις σκέψεις και την ταυτότητά μας. Δεν μπορεί να υπάρξει αυθεντικός διάλογος ή αποτελεσματική διεθνής συνεργασία, χωρίς τον σεβασμό της γλωσσικής ποικιλομορφίας, ο οποίος συμβάλλει στην πραγματική κατανόηση κάθε κουλτούρας. Η πρόσβαση στη γλωσσική ποικιλομορφία εξάπτει την περιέργεια και ενισχύει την αμοιβαία κατανόηση των λαών. Για το λόγο αυτό, η εκμάθηση γλωσσών αποτελεί υπόσχεση ειρήνης, καινοτομίας και δημιουργικότητας.

Η Διεθνής Ημέρα Μητρικής Γλώσσας αφιερώνει το έτος αυτό στην πολύγλωσση εκπαίδευση, αποτελώντας, εκτός των άλλων, και ευκαιρία για κινητοποίηση για τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ιδιαίτερα δε για τον Στόχο 4, δηλαδή τη διασφάλιση της ποιοτικής και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης για όλους και την προώθηση της δια βίου μάθησης. Η εκπαίδευση και η ενημέρωση στη μητρική γλώσσα είναι υψίστης σημασίας για τη βελτίωση της μάθησης και την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης, οι οποίες αποτελούν την κινητήριο δύναμη της ανάπτυξης.

Είμαστε γλωσσικά όντα. Κουλτούρες, ιδέες, συναισθήματα και φιλοδοξίες για ένα καλύτερο μέλλον έρχονται σε μας πρωτίστως μέσω μιας συγκεκριμένης γλώσσας, μέσω συγκεκριμένων λέξεων. Οι γλώσσες αυτές μεταφέρουν αξίες και οράματα για τον κόσμο, ωφελώντας την ανθρωπότητα. Δίνοντας αξία στις γλώσσες αυτές, διευρύνουμε και ενδυναμώνουμε τις προοπτικές του μέλλοντος.

Επ’ ευκαιρία της Ημέρας, απευθύνω έκκληση να αναγνωριστεί η πολύγλωσση εκπαίδευση παντού, σε εκπαιδευτικά και διοικητικά συστήματα, σε πολιτιστικές εκφράσεις και στα μέσα, το διαδίκτυο και το εμπόριο. Όσο πιο καλά καταλαβαίνουμε την αξία των γλωσσών, τόσο περισσότερα εργαλεία θα έχουμε για να χτίσουμε ένα αξιοπρεπές μέλλον για όλους.

mother tongue

 

WFP El Banner

munsingreece

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.