Κυριακή, 18 Νοέμβριος 2018

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

Μήνυμα του Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ για τη Διεθνή Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία - 2 Δεκεμβρίου 2016

IDPD Logo rev.4 300 768x576

Μπαν Κι-Μουν: Ας εργαστούμε από κοινού για τη δίκαιη και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε έναν ανοικτό και βιώσιμο κόσμο που αγκαλιάζει την ανθρωπότητα με όλη τη διαφορετικότητά της.

 Πριν από δέκα χρόνια, τον ίδιο μήνα, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.  Ως ένα από τα πιο ευρέως διεθνώς επικυρωμένα κείμενα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με 169 χώρες, η Σύμβαση προώθησε σημαντικά την πρόοδο για τη  δέσμευση και την πράξη για ισότητα, συμμετοχή και χειραφέτηση σε όλον τον κόσμο, με την αναπηρία να ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο στις παγκόσμιες ατζέντες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάπτυξη. 

 SG messagesΦέτος, τα κράτη μέλη του ΟΗΕ ξεκίνησαν την εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που αποτελεί το σχέδιό μας για την ειρήνη, την ευημερία και την αξιοπρέπεια όλων σε έναν υγιή πλανήτη.  Με τους 17 αλληλένδετους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η Ατζέντα του 2030 βασίζεται στη δέσμευση να μην αφήσει κανέναν πίσω.  Στην κατεύθυνση αυτή, είναι απαραίτητη η αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία και την ανάπτυξη.

Πολλά πρέπει να γίνουν μέχρι τα άτομα με αναπηρία να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους ως ισότιμα και άξια μέλη της κοινωνίας.  Πρέπει να καταργήσουμε τα στερεότυπα και τις διακρίσεις που διαιωνίζουν τον αποκλεισμό τους και να χτίσουμε ένα προσβάσιμο, άνετο και ανοικτό περιβάλλον για όλους.  Για την επιτυχία της Ατζέντας του 2030, είναι απαραίτητη η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην εφαρμογή και τον έλεγχο καθώς και στη χρήση της Σύμβασης ως οδηγού. 

Αυτή τη Διεθνή Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία, καλώ τις εθνικές και τοπικές κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και όλους τους κοινωνικούς φορείς να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για την κατάργηση των διακρίσεων και την απομάκρυνση των περιβαλλοντικών εμποδίων και εμποδίων συμπεριφοράς που στερούν από τα άτομα με αναπηρία την απόλαυση των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών τους δικαιωμάτων.  Ας εργαστούμε από κοινού για τη δίκαιη και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε έναν ανοικτό και βιώσιμο κόσμο που αγκαλιάζει την ανθρωπότητα με όλη τη διαφορετικότητά της.

 2016

 

70 Years UDHR

WFP El Banner

munsingreece

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.