Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

Οι κυανόκρανοι του ΟΗΕ και ο καθημερινός αγώνας για την ειρήνη

588778

'Αρθρο των Hervé Ladsous, Βοηθού Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις και της Ameerah Haq Βοηθού Γενικού  Γραμματέα του ΟΗΕ για την Υποστήριξη των Επιχειρήσεων (tovima.gr)

Διαβάστε το άρθρο εδώ.

Eιρηνευτικές Eπιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.