Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Το όνομα "Ηνωμένα Έθνη" επινοήθηκε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Φραγκλίνο Ρούσβελτ και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη «Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών" της 1ης Ιανουαρίου 1942, όταν, κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, εκπρόσωποι 26 εθνών δεσμεύτηκαν ότι οι κυβερνήσεις τους θα συνεχίσουν να αγωνίζονται μαζί κατά των Δυνάμεων του Άξονα.

Τα Κράτη δημιούργησαν αρχικά διεθνείς οργανισμούς για συγκεκριμένα θέματα. Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών - όπως και η Διεθνής Τηλεγραφική Ένωση - ιδρύθηκε το 1865, ενώ η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση ιδρύθηκε το 1874. Και οι δύο είναι τώρα εξειδικευμένες οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών.

Το 1899, πραγματοποιήθηκε στη Χάγη η πρώτη Διεθνής Διάσκεψη για την Ειρήνη, με στόχο την επεξεργασία τρόπων για την ειρηνική επίλυση των κρίσεων, την πρόληψη των πολέμων και την κωδικοποίηση των κανόνων του πολέμου. Το Συμβούλιο ενέκρινε τη Σύμβαση για την Ειρηνική Διευθέτηση Διεθνών Διαφορών και καθιέρωσε το Διαιτητικό Δικαστήριο, που άρχισε να λειτουργεί το 1902.

Πρόδρομος των Ηνωμένων Εθνών ήταν η Κοινωνία των Εθνών, ένας οργανισμός η ίδρυση του οποίου έγινε υπό παρόμοιες περιστάσεις κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Κοινωνία των Εθνών ιδρύθηκε το 1919 στο πλαίσιο της Συνθήκης των Βερσαλλιών με στόχο «την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και την επίτευξη της ειρήνης και της ασφάλειας».

alt
Υπογραφή του Χάρτη του ΟΗΕ, 'Αγιος Φραγκίσκος, 1945

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας έχει επίσης δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Συνθήκης των Βερσαλλιών, ως συνδεδεμένη υπηρεσία της Κοινωνίας των Εθνών. Η Κοινωνία των Εθνών διέκοψε τη δραστηριότητά της μετά την αποτυχία της να αποτρέψει τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το 1945, εκπρόσωποι 50 χωρών συναντήθηκαν στο Άγιο Φραγκίσκο, στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Οργάνωση με στόχο την σύνταξη του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Οι εκπρόσωποι διαπραγματεύτηκαν με βάση τις προτάσεις που είχαν εκπονήσει οι εκπρόσωποι της Κίνας, της Σοβιετικής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών στο Dumbarton Oaks των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Αύγουστο-Οκτώβριο του 1944. Ο Χάρτης υπεγράφη στις 26 Ιουνίου 1945 από τους εκπροσώπους 50 χωρών. Η Πολωνία, η που δεν εκπροσωπήθηκε στη διάσκεψη, υπέγραψε αργότερα και έγινε ένα από τα 51 ιδρυτικά κράτη-μέλη του Οργανισμού.

Τα Ηνωμένα Έθνη ιδρύθηκαν επίσημα στις 24 Οκτωβρίου 1945, όταν ο Χάρτης επικυρώθηκε από την Κίνα, τη Γαλλία, τη Σοβιετική Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη πλειοψηφία των άλλων υπογραφόντων κρατών.

Η Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών εορτάζεται κάθε χρόνο στις 24 Οκτωβρίου.

 

Η Iστορία του Χάρτη των Ηνωμένων

 

1941 - 1950

 

1951 - 1960

 

1961 - 1970

 

1971 - 1980

 

1981 - 1990

 

1991 - 2000

 

2001 - 2010

 

2011 - 2020

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι