Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ

  1. Παρέχουν τροφή σε 90 εκατομμύρια ανθρώπους σε 80 χώρες
  2. Εμβολιάζουν το 58% του παιδικού πληθυσμού του πλανήτη, σώζοντας 3 εκατομμύρια ζωές ετησίως
  3. Παρέχουν βοήθεια σε παραπάνω από 38.7 εκατομμύρια πρόσφυγες και ξεριζωμένους εξαιτίας πολέμων, λιμών ή διώξεων
  4. Συναργάζονται με 193 χώρες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
  5. Προστατευουν την ειρήνη με 120 000 κυανόκρανους σε 16 αποστολές, σε 4 ηπείρους
  6. Καταπολεμούν τη φτώχεια, συμβάλλοντας στη βελτίωση της υγείας  και τηε ευημερίας 420 εκατ. φτωχών αγροτών
  7. Προστατεύουν και προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από 80 Συνθήκες/Διακηρύξεις
  8. Συγκεντρώνουν 21,5 δις δολάρια ΗΠΑ σε ανθρωπιστική βοήθεια για ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
  9. Χρησιμοποιούν τη διπλωματία για την πρόληψη των συρράξεων. Παρέχουν εκλογική βοήθεια σε περίπου 60 χώρες κάθε χρόνο
  10. Προωθούν την μητρική υγεία, σώζοντας τη ζωή 30 εκατομμυρίων γυναικών κάθε χρόνο 

 

Ηνωμένα Έθνη – Τμήμα Δημόσιας Πληροφόρησης

 

 

70 Years UDHR

WFP El Banner

munsingreece

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.